«Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы

       Тарыхый маалыматтар. “Кыргыз тили” кафедрасы 1989-жылы уюшулган. 1992-жылы Фрунзедеги политехникалык институттун курамдык бөлүмдөрүндөгү өзгөрүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз архитектуралык-курулуш институту негизделип, өз алдынча “Кыргыз тили” кафедрасы түзүлгөн. 2018-жылдын сентябрь айынан баштап "Кыргыз тили" кафедрасы Транспорт жана экология институтунун курамына кирген. 2019-2020-окуу жылынан баштап багыттар боюнча бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо боюнча КР жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын мамлекеттик компонентине, Базалык иш пландарына жана Жыйынтыктоочу мамлекеттик  аттестациялоого "Кыргыз тили" кафедрасына өзгөртүп жаңы "Кыргыз тили жана адабияты" кафедрасы деп Окумуштуулар кеңешинде кабыл алынган (3-июль 2019-ж. протокол №11)
Кафедранын ишмердүүлүгү. Кафедранын курамында 15 адам эмгектенет. Алар: 1 ф.и.д., проф.,академик, 4 филология  илиминин кандидаты жана доцент, 2 доценттин м.а., 5 улук окутуучу, 1 окутуучу, 1 кабинет башчы жана 1 лаборант эмгектенет. Учурда кафедраны  ф.и.к., доц. Карыбекова Майрам Карыбековна жетектейт.  Кафедрада илимий, илимий-усулдук жана окутуу иштери жакшы жолго коюлган. Заманбап талабына ылайык жабдылган усулдук кабинет, адабий, усулдук жана электрондук китепканалардын баары – мамлекеттик тилди үйрөтүүгө кеңири шарттарды түзүп, зор өбөлгөсүн берүүдө. Кафедрада мамлекеттик тилди  үйрөтүү курстары  үзгүлтүксүз иштеп келе жатат. Ар жыл сайын мамлекеттик тилди үйрөнүүчүлөрдүн  саны көбөйүүдө.
2015-жылдын 20-октябрында  КМКТАУда "Мамлекеттик тил" борбору КР Президентине караштуу улуттук мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлдөрүнүн жана бир катар ЖОЖдордун мамлекеттик тил боюнча адистеринин катышуусунда ачылган. Аталган борборго 2016-жылдын 17-ноябрында КР Баатыры, Кыргыз Эл акыны Сооронбай Жусуевдун аты ыйгарылган.
Кафедранын окутуучулары кыргыз тилин окутуу маселелерине арналган республиканын ЖОЖдорунда өтүлүүчү илимий-практикалык конференцияларга баяндамалар менен үзбөй катышып келишүүдө.  Кафедранын окутуучулары тарабынан  90дон ашуун усулдук колдонмолор жана иштелмелер жарык көргөн, ошондой эле бир канча илимий макалалары “КМКТАУ жарчысына” жарык көрүп келет.
Жалпысынан алганда, “Кыргыз тили” кафедрасынын жамааты мамлекеттик тилди жаңыланган (инновация) окутуу методуна ылайыкталган усулдук колдонмолорду, иштелмелерди үзгүлтүксүз иштеп, мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде окутууга өз салымдарын кошуп келүүдө. Акыркы 5 жылдыкта “Кыргыз тили” кафедрасынын окутуучулары билимин жогорулатуу боюнча бир топ курстардан өтүп, жыйынтыгында сертификаттарга ээ болушкан.                                               

КАФЕДРА ЖАҢЫЛЫКТАРЫ

             Жооптуу: Молдалиева Н.А.

Жаңыланды:03.11.2020.