“Физика жана колдонмо химия” кафедрасы тууралуу кыскача маалымат

Кафедра 1992-жылы Фрунзедеги политехникалык институтунан Кыргыз архитектура- курулуш институту (КАКИ) бөлүнүп чыкканда уюштурулган. 1992-1995-жылга чейин кафедраны т.и.к., доц. Ленар Кадыркулович Толбаев башкарган.  Ал эми 1995-1999-жылга чейин кафедра башчысы болуп ф-м.и.к., доцент Мусапар Жумалиевич Орозалиев иштеген.
1999-2005-жылдары кафедра башчысы болуп ф-м.и.доктору, профессор Асанбай Исманбаевич Исманбаев эмгектенген. 2005-жылдын 1-сентябрынан баштап азыркы мезгилге чейин кафедраны
ф-м.и.к., доцент Эгемберди Үмөтович Үмөтов жетектеген. Учурда кафедра башчысы - Айдаралиев Жанболот Качкынбаевич. 
Азыркы учурда кафедрада тажрыйбалуу, жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет. Алар төмөндөгүлөр: ф-м.и.к.,доцент Үмөтов Э.У.; ф-м.и.д., профессор Исманбаев А.И.,т.и.к., доцент Артыкбаева З.К., п.и.к.,доцент Темиркулова К.Т., доцент Айдаралиев Ж.К., ф-м.и.к., доцент Садыков М.А.;  ага окутуучулар Бердибекова К.Н.; Кулмурзаев Н.М., окутуучулар: Исакова Ж.А. , Байтемиров М.З., Изакеева Ф.С. Окутуучулардын көпчүлүгү Россиянын алдыңкы  окуу жайларынан билим алышкан.: Мисалы: Артыкбаева З.К. (Ленинград  ш.), Исманбаев А.И. (Москва ш. ),           Үмөтов Э.У.(Томск ш.).
Кафедранын жардамчы кызматкерлери жогорку квалификациядагы физика боюнча адистер. Окуу процессинин деңгээлин жогорулатуу максатында физика курсунун бардык бөлүктөрү боюнча лабораториялар уюштурулган жана алар мамлекеттик жана орус тилдериндеги усулдук көрсөтмөлөр менен толук камсыз болушкан. Мындан тышкары электротехника жана электрониканын негиздери боюнча лаборатория уюштурулуп учурда толук кандуу иштеп жатат.
2011-жылы аралык (дистанттык) система боюнча окуп жаткан суденттер үчүн кафедрага бекитилген бардык предметтер боюнча виртуалдык лабораториялар уюштурулуп, учурда жогорку денгээлде иштеп жатат.
Кафедранын жамааты окуу процессинин сапатын жогорулатуу багытында тынымсыз эмгектенип келет. Алардын күчү менен 13төн ашык окуу китептери жарык көргөн .
Кафедранын профессордук-окутуучулук жамааты окуу жана окуу-усулдук багытта эле эмгектенбестен өндүрүшкө жана окуу процессине өтө пайдалуу болгон илимий багытта да эмгектенип келет.  Мисал катары төмөнкүлөрдү атап кетүү жетиштүү болот: “Борпоң чөйрөдө фильтрациялык агымдарды изилдөө” жетекчиси Исманбаев А.И., “Компьютердик  моделдөөнү колдонуу менен физиканы аралыкта окутуу боюнча  интерактивдик усулду иштеп чыгуу” жетекчиси  ф-м.и.к.,доцент Үмөтов Э.У. Бул теманын жыйынтыгы боюнча авторлор Үмөтов Э.У, Темиркулова К.Т., Айдаралиев Ж.К. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим Министрлиги тарабынан уюштурулган сынакка катышып диплом менен сыйланышкан.
2011-жылы кафедранын доценти  Айдаралиев Жанболот Качкынбаевич илим жана техника боюнча алдыңкылардан деп табылып Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен “Кыргыз Республикасынын  илим жана техника боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаты” наамына ээ болгон.

                                                                              Жооптуу: Канатбеков Нуржигит                                          Жаңыланды:27.02.2020-ж.