Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык (УП № 152 2000-ж., 18-июнь) жаштар иштерин өнүктүрүү боюнча мамлекеттик «Жаштык-2010» программасын иш жүзүнө ашыруу максатында  2000-ж., июль айында КАКИде (азыркы Н.Исанов атындагы КМКТАУда) Жаштар борбору ачылган.

Жаштар борборунун негизги максаттары:

 • Жаштардын чыгармачыл жана интеллектуалдык потенциалын ачуу үчүн коомдук топторду түзүү жана бекемдөө;
 • Негизги ишмердүүлүк жаштардын адептүүлүк, мекенчилдик жана эстетикалык аң-сезимдеринин түптөлүшүнө багытталган;
 • Студенттик жаштардын коомдук иштерге эффективдүү жана конструктивдүү катышуу  деңгээлин жана сапатын көтөрүүнү, социалдык маселелерин чечүүнү, алардын кызыкчылыктарын коргоону көздөйт.

1

Койчуманова Акылай Бактыбековна
 

Жаштар борборунун башчысы, Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш,транспорт жана архитектура университети

Байланышуу:  (0312) 56-31-57

Борбордун маселелери:

1.Студенттердин  сабактан тышкаркы бош убактыларында алектене турган иш-чаралардын планын түзүп чыгуу жана ал иш-чаралардын  иш жүзүнө ашыруу.
2. Жаштардын адеп-ахлактык тарбиясынын, жарандык жана мекенчилдик сезимдеринин түптөлөшүнүн, ар тараптуу өнүгүшүнүн жана укуктук маданиятынын деңгээлин жогорулашынын бир катар шарттарын жаратуучу системаны түзүү;
3. Жаштардын бош убактыларын пайдалуу иш-чаралар менен камсыздоо үчүн программаларды түзүү жана иш-чараларды уюштуруу, жаштардын идеяларын колдоо жана өнүктүрүү;
4. Жаштарды улуттук жана дүйнөлүк маданиятка тартуу менен маданий-агартуучу иш-чараларды өнүктүрүү; 
5 . Жаштар демилгелерин колдоо жана өнүктүрүү, чыгармачыл жайылтуу;

6. Жергиликтүү жетекчилик менен кызматташуу системаларын бекемдөө (ректорат, профсоюздук комитет).

Ишмердүүлүктүн негизги багыттары:

 • Жаштардын бош убактылар уюштуруу жана алардын алектенүү маселелерин чечүү;
 • Кылмыш кылуу иштерин алдына-алуу
 • Маданият чөйрөсүндөгү ишмердүүлүк: театр, кинотеатрларга, музейлерге жамаатык барууну уюштуруу; экскурсия, туржүрүштөргө чыгуу; теле-жана радио берүүлөргө катышуу;
 • Дебат, семинар, конференция, кайрымдуулук  акцияларга катышуу;
 • Жаштар кыймылдарын колдоо акцияларына катышуу;
 • Республикадагы  студенттик чыгармачылыкты өнүктүрүү боюнча ЖОЖдор арасындагы  фестиваль-сынактарга катышуу;

Расмий делегацияларды тосуу, КР белгилүү инсандары менен жолугушуу;
Саламаттыкты сактоо боюнча мамлекеттик программаларга катышуу: «Туберкулез», «Наркомания жана аны алдына-алуу», «Тамеки чегүү менен күрөш», «АИЖС жана жыныстык тарбия», «Сергек жашоо образы»

Жаштар борборунун курамдык бөлүмдөрү:

 • Хор студиясы.
 • Вокалдык  студия.
 • Хореографиялык студия.
 • Драмалык студия жана ШТК.
 • Фольклордук студия.

Аталган студенттик студиялар тарабынан маданий-агартуу иштери жүргүзүлүп, маданий жүрүштөр, экскурсиялар, майрамдык жана башка иш-чаралар өткөрүлөт.  Бул уюмдар тарабынан өткөрүлгөн сынактар,көргөзмөлөр, поэзия кечелери жана талкуулар студенттердин шыгына-шык кошуп, таланттарын ачып, чыгармачылыктарын жайылтуу  чөйрөсүн жаратат.

Жаштар башкаруунун ыкмаларын өздөштүрүшүп жана маданий социалдык  жүрүш-турушту  калыптандырышат, коомдун ачыктык принциптери  жана коомдук мамилелердин демократиялаштыруусу  боюнча тарбияланышат.
Университетте заманбап жогорку маданиятуу инсан калыптанат.
Студенттер иштиктүү сүйлөшүү  ыкмаларын өздүштүрүп,  лидер, өндүрүштүн жетекчиси болууга үйрөнүшүп, искусствого тартылып, кооздукту кабыл алуу менен эстетикалык сезимдерин өстүрүшөт.

Далил катары республикабызда  белгилүү  болгон «УСТА» бий ансамбли  2005-жылы расмий мамлекеттик «Элдик коллектив» статусуна ээ болгон, 2007-жылы «Таланттар академиясы» фольклордук коллективи   мамлекеттик «Элдик коллектив»  наамына татыктуу болгон. Кыргыз Республикасынын ШТК командалар арасында университетибиздин «Веселый строитель» командасы байгелүү орундарга ээ болуп келет.

Хореографиялык жана фольклордук коллективдердин ар бир майрамдык иш-чараларда, салтанаттарда, фестивалдарда жана концерттерде көрсөткөн чыгармачылыктары  республикабыздын, университетибиздин көркөм өнөрү  жана сыймыгы  катары таанылууда.
Аталган студиялар  бай, салттуу,  күчтүү уюм деңгээлине чейин өстү. Ар бир  студент ийримдерде өз талантын ачууга мүмкүнчүлүк алат.