Окуу-маалыматтык  башкармалыгынын курамы
1.Биринчи проректордун санариптештирүү боюнча орун басары, ОМБ башчысы -1 адам.
2. ОМБ башчысынын орун басары ( Практиканын жетекчиси) -1 адам.
3. ПП сектор башчысы (Перспективдүү пландаштыруу) -1 адам.
- жүктөлмөнү эсептөөчү усулчу -2 адам.
- программист- инженер- -1 адам.
4. СТ секторунун башчысы (Сапатты текшерүү) -1 адам.
-диспетчер - 4 адам.
-инженер -1 адам.
5. Дистанттык окутуу секторунун башчысы-1 адам
--программист -инженер -1 адам.
-диспетчер -1 адам.
6. Архивдин башчысы -1 адам.
-архивариус -1 адам.
 
         
Н. Исанов атындагы КМКТАУнун окуу-маалыматтык башкармалыгынын сапатты текшерүү секторунун 2018-2019-окуу жылындагы иш планы.

 

                 Мазмуну

        Мөөнөтү                    

 Аткаруучулар

Аткар.маалымат.

1

Семестрлик пландарды чогултуу, окутуучуларга жүктөлмөлөрдү бөлүштүрүү

 сабак башталганга чейин  1 ай

Диспетчерлер

 

2

Сабактардын санжүгүртмөсүн түзүү жана институттардын илип коюусуна жетишүү

Сабак башталганга чейин 2 жума

Диспетчерлер

 

3

Жаңы окуу жылына карата окуу процессинин графигин түзүү

Июнь-Август

Сапат текшерүү секторунун башчысы (СТС)

 

4

Аудитордук фондду рационалдуу колдонуу жана аны көзөмөлдөө

Жыл бою

СТС

 

5

Ар бир сабак боюнча жумушчу модулдук программалардын болушун текшерүү жана МамСтандарт., ылайык төп келүүсүн  тандоо менен текшерүү

Окуу жылы башталганга чейин

СТС

 

6

Ар бир сабак боюнча тесттик текшерүү суроолорун ,  модул боюнча жазуу иштерин даярдоону уюштуруу.Окуу башкармалыгында тесттик суроолордун базасын түзүү.

 1- модулга чейин

СТС

 

7

Окуу процессинин жүрүшүн  жана студенттердин сабакка катышуусун,окутуучулардын сабакты туура (бөлүнгөн жүктөлмөгө ылайык) өтүүсүн текшерүү.Тартип бузууда чараларды көрүү.

   Үзгүлтүксүз

СТС

 

8

Тандоо жолу менен студенттерди  модулдар боюнча билим дэңгээлин текшерүү

Модулдук текшерүү убагында

СТС

 

9

Директорлор  аркылуу академиялык карыздарды тапшырууну уюштуруу:                         
-шарттуу которулган студенттерге;
-кайра карызга баткан студенттерге;

 

- сентябрь
-ар бир жыйынтык текшерүүдөн кийин

СТС

 

10

Жогорку кызматтагы органдардын ар түрдүү тапшырмаларын аткаруу (КР БбжИМ, ректорат,. ж.б.)

Зарыл учурда

Окуу башкармалыгы

 

11

Университеттин жана адистиктердин аттестациялоо жана лизенцирлөө ишине катышуу

Зарыл учурда

Окуу башкармалыгы

 

12

Окуу процессинде пайда болгон ар түрдүү иштерди чечүү

Зарыл учурда

Окуу башкармалыгы

 

13

Ректораттын кафедралар жана башка бөлүмдөр менен жаңы окуу жылына карата даярдык көрүү кароосуна-кеңешмесине катышуу

 Ректораттын окуу планына ылайык

Окуу башкармалыгы

 

14

Университеттин илимий кеңешинде окуу процессинин айрым суроолорун карап чыгуу

Илимий кеңештин планы ылайык

Окуу башкармалыгы

 

АРХИТЕКТУРА ЖАНА ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ   (АДИ)          (тел. 54-85-24) 

шифр

 

багыты

 

профили \ адистиги

 

750100

Архитектура

   -турак-жай жана коомдук имараттардын архитектурасы

 

750400

Шааркуруу

 

 

750200

Архитектуралык айлана-чөйрөнүн дизайны

 Архитектуралык айлана-чөйрөнүн дизайны (интерьердин-дизайны; шаар мейкиндигинин дизайны)

 

570900

Реставрация

Реставрация

 

750300

Архитектуралык мурастын реставрациясы жана  реконструкциясы

 Архитектуралык мурастын реставрациясы жана  реконструкциясы

 

570500

Сүрөт искусствосу

Декоративдүү-колдонмо искусство элдик өнөр: -керамика;  - текстиль

 

571200

Музеология жана маданий жана табийгый мурастардын объектилерин коргоо

 

 

570700

Костюмдун жана  текстилдин искусствосу  

Костюмдарды көркөм долбоорлоо

 

550800

Кесиптик окутуу

 Кесиптик окутуу (тармактар боюнча)

 

740700

Жеңил-өнөр жайдын буюмдарынын технологиясы жана   конструкциялоо

 

    ТРАНСПОРТ ЖАНАЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ (ТЭИ)
(тел. 54-28-73) 

шифр

 

багыты

 

профили \ адистиги

1

670200
 

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана  комплекстерди эксплуатациялоо

Автоунаа жана и автоунаа чарбасы

Транспорттук-технологиялык машиналарды жана  комплекстерди эксплуатациялоо

2

670300

Транспорттук процесстердин технологиясы

Автоунаа транспортун башкаруу жана жүк ташууну уюштуруу:  эл аралык жүк ташуулар; Транспорттук комплекстин ишмердүүлүгүн инспектирлөө жана лицензиялоо

  Жол кыймылын уюштуруу жана анын коопсуздугу

3

670100

Жер үстүндөгү транспорттук -технологиялык машина комплекстери

Көтөрмө-транспорттук, курулуш,   жол машиналары жана жабдыктары  

Айлана-чөйрөнү ыйгайлаштыруу жана коргоо машиналары жана жабдыктары

   ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕР  ИНСТИТУТУКИ)  (тел. 59-53-90) 

шифр

 

багыттар

 

профили \ адистиги

1.

700700

«Инноватика»

Инновацияларды башкаруу

2.

710100

«Информатика эсептөөчү техника»

--Эсептөөчү техниканы жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо

3.

510700

«Маалыматтык системаларды математикалык камсыздоо жана администрлөө»

 

4.

760001

Өрт коопсуздугу

-- Өрт коопсуздугу

5.

690200

 «Радиотехника»

--Турмуш-тиричилик радиоэлекттрондук аппаратура

6.

690500

«Транспорттук радиожабдыктардын техникалык эксплуатациясы»

«Транспорттук радиожабдыктардын техникалык эксплуатациясы»

7.

570400

«Дизайн»

Дизайн

8.

580200

«Менеджмент»

--Менчикти баалоо жана башкаруу
--Антикризистик башкаруу

9.

750500

«Курулуш»

--Кыймылсыз мүлктү серептөө жана башкаруу
--Маалыматтык-курулуш инжиниринг

10.

55001

«Жерди жайгаштыруу жана кадастрлар»

 

 

 ЭКОНОМИКА ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ  (ЭМИ)
(тел. 54-57-83)


 

багыты

профили \ адистиги
Курулуш-технологиялык факультети

1.

750500

Курулуш
 

Өнөр-жай жана жарандык курулуш

2.

 

Тоо шарттарындагы курулуш

3.

 

Гидротехникалык курулуш

4.

 

Курулуш материалдары, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү

5.

 

Шаардык курулуш жана чарба

6.

 

Имараттарды долбоорлоо

7.

 

Темир жол курулушу.Жол жана жол чарбасы.

8.

 

Автоунаа жолдору жана аэродромдору

9.

 

Көпүрөөлөр жана транспорттук тунелдер

10.

 

Жыгач даярдоо технологиясы жана жыгачты кайра иштетүү өндүрүшү

Жыгачты иштетүү технологиясы

11.

 

Транс.каражаттарынын технологиясы

Темир жол транспортунда жүк ташууну уюштуруу жана башкаруу

12.

 

Жер үстүндөгү трансп.
технолог.машиналар жана комплекстер

Темир жолдун кыймылдуу курамы:  -  Вагондор

13.

 

Геодезия жана дист.
зондирлөө

Колдонмо геодезия

 

 

 

Экономикажана менеджмент факультети

14.

 

Менеджмент

Уюмдун менеджменти

15.

 

Экономика

Ишканадагы экономика жана  башкаруу (тармактар боюнча):  курулушта; кыймылсыз-мүлктүн экономикасы; экономикадагы укуктук  камсызд.

16.

 

Экономика

Дүйнөлүк экономика

17.

 

Экономика

Бухгалтер эсеп, сереп жана аудит

18.

 

Экономика

Каржы жана кредит: Салык жана салык салуу;  -    Банктык иш

19.

 

Менеджмент

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

20.

 

Стандартизация, сапаттык  башкаруу жана метрология

Сапаттык башкаруу

21.

 

Персоналды башкаруу

Персоналды башкаруу

22.

 

Логистика

Логистика жана алып-келүүлөрдүн чынжырын башкаруу

  

багыты

 

профили \ адистиги

1.

Курулуш

Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү

2.

Курулуш

Суу менен камсыздоо жана сууну айдоо

3.

Техносфердик коопсуздук

Айлана –чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонуу

4.

Техносфердик коопсуздук

Айлана-чөйрөнү инженердик коргоо

5.

Электроэнергетика жана электротехника

Салтуу эмес жана кайра калыбына келүүчү энергиянын булактары

6.

Социалдык иш

Жаштар менен иштөөнү уюштуруу

ЖАҢЫ МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ (ЖМИТ)
(тел. 54-57-97) 

багыты

 

профили \ адистиги

1.

Маалыматтык системалар жана  технологиялар

Маалыматтык системалар жана  технологиялар

2.

Колдонмо информатика

Колдонмо информатика  (тармактар боюнча)

3.

Колдонмо математика жана информатика

Колдонмо математика жана информатика

4.

Физика-матем. билим берүү

Информатика

5.

Лингвистика

Фундаменталдык жана колдонмо лингвистика

6.

Жаратылыш – жайгаштыруу жана сууну колдонуу

Жаратылыш – жайгаштыруу жана сууну колдонуу

7.

Компьютердик лингвистика

Компьютердик лингвистика

Кыргыз-Герман информатика факультети 

8.

Физика-матем. билим берүү

Информатика   (DAAD долбоору боюнча)

9.

Маалыматтык коопсуздук

Маалыматтык коопсуздук

10.

Дене тарбия маданияты

Рекреация жана спорттук-дене чыңоо туризми

Кыргыз-Индия компьютердик инженерия факультети

11.

Информатика жана эсептөөчү техника

Информатика жана эсептөөчү техника