Н.Исанов атындагы КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ

         АСПИРАНТТАР жана УГУУЧУЛАР

2015-ж. 14-декабрда КАНДИДАТТЫК МИНИМУМАМДАР боюнча курстар башталат. 

ИЛИМДИН ФИЛОСОФИЯСЫ          

Жумагулов М. Ж.; Акматова Н. С.                    Шейшемби 800 , 930 – ауд.1/406

                                                                         Бейшемби 800 , 930 – ауд.1/406                  

Чет тил                    

Сарымсакова А. Ж.                                 Дүйшөмбү 09 30    – ауд.2/223, 1100      – ауд.2/221

Насирова В.Ж..                                       Дүйшөмбү   09 30   – ауд.2/223, 1100     – ауд.2/221

 

КЫРГЫЗ ТИЛИ

Жумакадырова К. М. (башталгыч топ)         Дүйшөмбү 14 00   – ауд.2/220

                                     (улантуучу топ.)        Шейшемби 800, 930 – ауд.2/220

 

1. Аспирантурага жогорку билимдүү, илимий иште чыгармачыл ийгиликтерди жараткандар төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алынат:

05. 23. 01  Курулуш  конструкциялары, имараттар жана курулуштар.
05. 23. 03 Жылуулук менен камсыздоо, желдетүү, абаны тазалоо, газ менен камсыздоо жана жарык берүү.
05. 23. 04 Суу менен камсыздоо, канализация, суу ресурстарын коргоонун курулуш системалары
05. 23. 05 Курулуш материалдары жана буюмдары
05. 23. 07 Гидротехникалык курулуш.
05. 23. 08 Курулуштун технологиясы жана уюштурулушу
05. 23.11 Жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөлөрдү жана транспорттук туннелдерди  долбоорлоо жана куруу
05.23. 17 Курулуш механикасы
05.23. 20 Архитектуранын теориясы жана тарыхы, архитектуралык мурастардын реставрациясы жана реконструкциясы.
05. 22. 06 Темир жолдор,  темир жолдрду изилдөө жана долбоорлоо
05. 22.10 Автомобиль транспортун эксплуатациялоо
05. 05. 03 Дөңгөлөктүү жана каз тамандуу унаалар
05. 05. 04 Көтөрмө-транспорттук, курулуш, жол унаалары жана жабдыктар
01. 02. 04 Деформациялануучу катуу телонун механикасы
01. 02. 05 Суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы
08. 00. 05  Айыл-чарбанын жана анын тармактарынын экономикасы, пландаштыруу жана уюштуруу
08. 00. 10 Каржы, акча айлануу жана насыя
18. 00. 04 Шаар куруу, айыл-чарбалуу калктуу райондук орундарды пландоо
Докторлук пилоттук программа PhD 510952-TEMPUS-1-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR
«Калыбына келүүчү энергиянын булактары жана экологиялык технологиялар».
Аспирантурага тапшырууда талап кылынуучу документтер:

  1. ректордун ысымына илимий жетекчисинин кол тамгасы коюлган арызы;
  2. кадрлар эсеби боюнча жеке баракчасы (3х4 -3даана сүрөт);
  3. ЖОЖду аяктагандыгы дипломунун көчүрмөсү тиркемеси менен;
  4. Эмгек китепчесинен көчүрмө;
  5. Кафедранын отурумунан илимий жетекчиликке макулдугу менен протоколунан көчүрмө;
  6. Тандап алган адистиги боюнча реферат

Окутуу күндүзгү жана сырттагы формада бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт.
Тапшыруу сынактары:
- тандаган адистиги;
- философия;
- чет тилдер (англ., нем., франц.).
Документтерди кабыл алуу мөөнөтү –2015-ж. 1-ноябрга чейин

Дареги:Бишкек ш., Малдыбаев көч, 34 б, КМКТАУ, 2-окуу имараты, ауд. 213 , аспирантура жана магистратура бөлүмү, тел. 56-97-45

Аспирантура

Аспирантура аркылуу жогорку кесиптик билим берүү жаатында  илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды  даярдоо эффективдүү жана келечектүү болуп эсептелет.
Аспирантура илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоодо ЖОЖдон кийинки кесиптик билим берүү системасында жана жарандарга ЖОЖдун базасында  билим алуу деңгээлин, илимий, педагогикалык квалификациясын жогорлатууда негизги форма деп эсептелет.

Аспиранттарды  даярдоодо  атайын билим берүү жана илимий-изилдөө программалардын жайылтылышы, толук жогорку билими бар кадрлардын психилогиялык-педагогикалык билим берүү жана илимий ишти аткарууда кесиптик даярдалышын тереңдетип, илимий  ишинин аткарылышы кандидаттык даражага изденүү деңгээлине жеткирүү каралган.
Жогорку билими бар жана илимий кандидаттык даражага умтулган изденүүчү «аспирант»- деп аталат.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин  Кыргыз архитектура-университетинде аспирантура бөлүмүн ачуу чечимине (№ 2 -5/528, 4-май 1993-ж.) ылайык Кыргыз архитектура-курулуш институтунда  (буй.№1/143  24.09.1993-ж) аспирантура  жана докторантура бөлүмү ачылган.

 Н.Исанов атындагы КМКТАУда илимдин жана илимий адистиктердин  22 тармагы боюнча жана   илимий кызматкерлердин адистик номенклатурасына ылайык аспирантарды жана изденүүчүлөрдү даярдоо жүргүзүлөт:
Аспирантурага  жогорку билими бар жана илимий иштерде чыгармачыл ийгиликтерге жетишкендер сынактын негизинде кабыл алынат (кафедранын сунуштамасы боюнча).

Кыргыз Республикасынын жарандары менен бирдикте башка  чет өлкөлөрдүн жарандары да аспирантурада   билим алууга укуктары бар. Аспирантурада окутуу өндүрүштөн ажыроо менен 3 жыл жана өндүрүштөн ажырабай 4 жыл бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт.

Аспиранттар кирүү эсебине алынгандан кийин 3 айлык мөөнөттө жеке планын, диссертациясынын темасын, илимий жетекчисин кафедрадан, факультеттин Окумуштуулар кеңешинен,университеттин илимий-техникалык кеңешинен  бекитишет.

Аспирантурадагы окуу -  кандидаттык дитссертацияны жазуу жана коргоо менен аяктайт.
Ийгиликтүү аспирант – бул  аспирантурада окуп,  диссертациясын  жазып жана алдын-ала коргоодон өткөн эсептелет.
Алдын-ала коргоо – бул диссертацияны коргоонун расмий репетициясы.

Адистиктердин шифри и номенклатурасы:

Адистиктин шифри

Адистиктин номенклатурасы

1

05.23.01

Курулуш  конструкциялары, имараттары жана  курулмалары

2

05.23.03

Жылуулук менен камсыздоо, желдетүү, абаны тазалоо, газ менен камсыздоо жана жарык берүү

3

05.23.04

Суу менен камсыздоо, агын түтүктөрү, суу ресурстарын коргоонун курулуш системалары

4

05.23.05

Курулуш материалдары жана буюмдары

5

05.23.07

Гидротехникалык курулуш

6

05.23.08

Курулуштун технологиясы жана уюштуруу

7

05.23.11

Жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөөлөрдү жана транспорттук тунелдерди  долбоорлоо жана куруу

8

05.23.17

Курулуш механикасы

9

05.22.06

Темир жол,темир жолдорду  изилдөө жана долбоорлоо

10

05.22.10

Автомобилдик транспортту эксплуатациялоо

11

05.05.03.

Дөңгөлөктүү жана каз тамандуу унаалар

12

05.05.04

Көтөргүч-транспорттук, курулуш, жол унаалары жана жабдуулар

13

01.02.04

Деформациялуу катуу телолордун механикасы

14

01.02.05

Суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы

15

05.13.16

Илимий изилдөөлөрдө эсептөө техникасын жана математикалык усулдарды колдонуу

16

25.00.36

Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу колдонуу

17

08.00.05

Экономика, элдик  чарбаны жана анын тармактарын пландаштыруу,башкарууну уюштуруу

18

17.00.00

Искусство таануу

19

17.00.04

Сүрөттөөчү искусствосунун теориясы жана тарыхы

20

24.00.01

Маданият таануу, декоративдик-колдонмо искусствосу

21

05.23.20

Архитектуранын, реставрациянын жана реконструкциянын,архитектуралык мурастардын теориясы жана тарыхы

22

18.00.04

Шаар куруу, айыл-чарбалык  калк жайгашкан жердин райондун планы

Изденүү

Изденүү – бул адистердин ЖОЖ же илимий мекемегуюмга бекитилип, докторантурага,аспирантурага кирбестен диссертациянынын үстүндө иштөө формасы.

Илимий кандидаттык  даражанын изденүүчүсү болуп жогорку кесиптик билими бар инсандар боло алат. Илимий докторлук даражанын изденүүчүсү болуп илимий кандидаттык даражасы бар инсандар боло алат.

Кандидаттык диссертациянын үстүндө иштөөчү изденүүчүлөр,  кандидаттык сынактарды тапшыруу жана кандидаттык илимий даражанын изденүүчүсү катары диссертациясын даярдоо үчүн илимий адистиктерге туура келген жана илимий-изилдөө, эксперименталдык  базасы жана жогорку квалификациялуу кадрлары, аспирантурасы бар ЖОЖго жана илимий мекемелерге, уюмдарга бекитилет.

Кандидаттык сынактарды тапшыруу үчүн 2 жылдан жана диссертациясын даярдоо үчүн 3 жылдан ашык эмес мөөнөттө изденүүчүлөрдү бекитүү жүргүзүлөт. Изденүүчү катары бекитилүүнүн жалпы мөөнөтү 5 жылдан ашышпоосу зарыл. Докторлук диссертациясын даярдоо үчүн изденүүчүнү бекитүү 4 жылдан ашык эмес мөөнөттө жүргүзүлөт.

Изденүүчү катары окутуу келишимдик негизде жүргүзүлөт. Изденүүчү менен илимий жетекчинин ортосундагы маектешүүнүн  жана кафедранын бүтүмүнүн негизинде ректор тарабынан изденүүчүгө илимий жетекчини (консултьтантты) бекитүү тууралуу буйрук чыгарылат. Жыл сайын эсепке алуулар боюнча топтор түзүлөт.

Изденүүчүлөр эсепке алынгандан кийин 2 айдын ичинде илимий жетекчи менен макулдашылган жеке ишинин планын кафедрага бекитүүгө сунуштайт. Жеке планды жана диссертациялык иштин темасын институттун Окумуштуулар кеңеши, андан соң университеттин илимий-техникалык кеңеши бекитет.
Илимий кандидаттык  даражаны изденүүчү тарых жана философиядан,чет  тилинен, диссертациясынын темасына ылайык атайын адистик сабактан  жана информатикадан сынактарды тапшыруусу абзел.

Илимий кандидаттык  даражаны изденүүчү жогорку билими бар,  даярдалган диссертациясы  илимий изилдөө тармагына туура  келбеген учурда тармакка тийиштүү сабак боюнча кошумча кандидаттык сынак тапшырат.

Кандидаттык сынактар Кыргыз Республикасынын УИА уруксаты менен 1  жылда  2 жолу кабыл алынат (жайкы сессия   01.06.2013-ж. 30.06.2013-ж., кышкы сессия  01.11.2013-ж. - 30.11.2013-ж.).

Кандидаттык сынактар атайын сабак боюнча келечекте диссертацияны коргой турган жерде тапшырылат. Кандидаттык сынактар тапшырылган күндөн тартып 10 жылга чейин күчүндө болот.
Эгерде кандидаттык диссертациялар эки адистиктин чегинде аткарылса,  изденүүчү ар бир адистик боюнча өзүнчө кандидаттык сынактарды тапшырат.

Кандидаттык диссертациянын негизги жыйынтыгы 7 басылмадан кем эмес чагылдырылып, анын ичинен КР УИА сунушталган 4төн кем эмес  рецензияланган мезгилдүү басмалардан  жана 1 чет  өлкөлүк илимий-периодикалык басмадан  чыккан статьялар болушу керек.

Илимий даражаны изденүүчүлөрдүн монографиялары (а.и. бир авторлукта) Монографиялар каалаган басылмалардан басып чыгарылып, ISBN бар,уюмдардын илимий кеңештеринин сунуштары, 2ден кем эмес  илимдин докторлорунун рецензиялары, 5 б.б кем эмес көлөм,нускасы 100 даана болуусу абзел.

Докторантура

Докторантура - жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык жана илимий кадрларды даярдоонун бир формасы. Докторантурага окууга илимдин кандидаттары, фундаменталдык, изденүүчү жана колдонмо илимий изилдөөлөрдү жогорку деңгээлде жүргүзүүгө шыктуу, өз тармагыгынын илимий ийгиликтерине жетишкендер  кабыл алынат.

Докторантарды даярдоо күндүзгү окуу формасы боюнча жүргүзүлөт. Докторанттарды даярдоо мөөнөтү 3 жылдан ашпоосу керек.
Диссертациясын коргоо жыйынтыгы боюнча  бекитилген тартипке ылайык илимдин доктору диплому берилет.
Докторантурадагы даярдоо мөөнөтү илимий-педагогикалык  жана илимий иштердин стажы катары эсепке алынат.

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун докторантурасы даярдоонун бюджеттик жана бюджеттик эмес формасы боюнча кабыл алат.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун докторантурасы мамлекеттер аралык келишим жана макулдашуулардын, ошондой эле КР мыйзамдарына карама-каршы келбеген чет өлкөлүк ишканалар, окуу жайлар жана мекемелер менен түздөн-түз  түзүлгөн келишимдердин негизинде чет өлкөлүк жарандарды кабыл алат.

Докторант  диссертацияны даярдоо  мезгилинде даярдануунун планын аткарып жана аягына чыккан диссертацияны кафедрага сунуштап, кафедранын бүтүмүн алышы керек.

Докторанттын диссертациялык изилдөө иштеринде жардам көрсөтүү үчүн даярдык көрүү жеринде илимдин доктору консультант болуп бекитилет.
Керек болгон учурларда  сырт жактык окуу, илимий мекемелердин, уюмдардын алдыңкы окумуштуулары жана адистери консультант катары ишке тартылат.

Докторанттар жабдуулар, лабораториялар,окуу-усулдук кабинеттер, китепканалар менен бекер колдонушат, анын ичинен чет өлкөлүк жогорку окуу жайларына жана илимий борборлоруна иш сапарларына чыгууга, ошону менен катар жогорку окуу жайлардын илимий-педагогикалык кызматкерлери жана илимий мекемелердин, уюмдардын илимий кызматкерлери менен  тандап алган темалары боюнча илимий изилдөө экспедицияларына катышууга  укугу бар.