ЭЛ АРАЛЫК ПРОГРАММАЛАРДЫН СТИПЕНДИАТТАРЫ
Н.Исанов атындагы КМКТАУда окутуучулардын квалификацияларын жогорулатуу максатында эл аралык кызматташууну өнүктүрүү, илимий изилдөөлөр жана  тажрыйба алмашуу боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүүдө. Биздин окутуучулар жана студенттер Европанын жана башка алдыңкы ЖОЖдо стажировкалардан өтүшүп, төмөнкү эл аралык программалардын  стипендиаттары болушкан: