Сертификаттар

     Н.Исанов атындагы  КМКТАУнун окутуучулары  Москва мамлекеттик курулуш университетинин  комплекстик программасынын негизинде кошумча кесиптик билим берүү, «Курулуш» багыты боюнча «Капиталдык курулуштун коопсуздугуна тийиштүү иштерди аткаруу» темасы боюнча 576 академиялык саат  окуудан өткөндүгү тууралуу сертификаттар ыйгарылды.

1
ФЕДЕРАЛДЫК МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТИК ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИ
«МОСКВА МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ УНИВЕРСИТЕТИ» 
 (УЛУТТУК ИЗИЛДӨӨ УНИВЕРСИТЕТИ)
СЕРТИФИКАТ СТИ-646/13

Айдаралиев
Алтынбек Евгеньевич
 «АЖ» кафедрасы

2012-ж. 1- сентябрынан  2013-ж. 31 майга чейин Москва мамлекеттик курулуш университетинде  «Курулуш» багыты боюнча «Капиталдык курулуштун коопсуздугуна тийиштүү иштерди аткаруу» темасы боюнча окуудан өттү.


Директор                                                                       А.В. Гинзбург


Сертификаттарга ээ болгон окутуучулар:

      1.Акматов  Шайырбек  Жакыпович - «Химия ж ТТК» каф;

      2.Өзүбекова Жанаргүл  Сабырбековна - «АЖ» каф.;

      3. Бектуров  Адилет Кыдыкбекович - «Геодезия и геоинформатика» каф.;

      4.Жапаркуловой Альфие Абасбековна  - «Геодезия и геоинформатика» каф.;

      5. Жумагулова Жылдыз Сагынбековна-  «ТБК» каф.;

      6. Жылкычы кызы Замира -каф. «ТБК» каф.;

      7. Калиев  Бактияр Бакытжанович -  «ПЭСМИК» каф.;

       8.Шамурзаев  Нургазы Абдилазизович -  «ПЭСМИК» каф.;

       9. Осмонканов  Нурбек Анарбекович-  «ТЖ» каф.;

      10. Аскар кызы Нурайым -  «ТЖ» каф.;

      11. Соболин Ивану Павлович -  «МжПК» каф.;

      12.Аксененко Елена Владимровна -  «МжПК» каф.;

      13.Турушбекова Мээрим Субанбековна - «ПВЗиСС» каф.;

      14.Сыдыков Ызатбек Каныбекович-  «ПВЗиСС» каф;.

Архитектура жана дизайн институтунун  "Шаар  куруу" кафедрасынын башчысы жана кафедранын окутуучулары АКШнын Флорида университетинин сертификатына ээ болушту.

Индиядан сертификат

"TeachEx" жогорку билим берүү академиясы КФ сертификаттары


Квалификациясын жогорулатуу


Аты-жөнү

Өткөн орду

Сертификат

Өткөн мөөнөтү

1

Жумабаев Рыскулбек

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Университеттеги стратегиялык башкаруу: АКШнын тажрыйбасы»

05.04.2014

2

Омуров  Нурлан

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Университеттеги стратегиялык башкаруу: АКШнын тажрыйбасы»

05.04.2014

3

Омуров  Нурлан

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

4

Сыдыкова  Асел

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

5

Абдиева  Самара

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

6

Шеримбекова  Эльзат

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

7

Алымбаева  Жазгул

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

8

Садыкова  Гульзат

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«Окуу процессиндеги окутуу жыйынтыктары менен окутууну баалоонун методологиясы»

03.04.2014

9

Аблабекова  Чынара

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«ЖОЖдо адам ресурстарын башкаруунун усулдары жана мамилелери. АКШнын тажрыйбасы».

28.03.2014

10

Алтымышова  Жыргал

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«ЖОЖдо адам ресурстарын башкаруунун усулдары жана мамилелери. АКШнын тажрыйбасы».

28.03.2014

11

Абдиева  Лилия

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«ЖОЖдо адам ресурстарын башкаруунун усулдары жана мамилелери. АКШнын тажрыйбасы».

28.03.2014

12

Орозобекова  Аида

«TeachEx» жогорку билим берүү академиясы КФ

«ЖОЖдо адам ресурстарын башкаруунун усулдары жана мамилелери. АКШнын тажрыйбасы».

28.03.2014