1УКУЕВ БЕЙШЕНБЕК ТАКЫРБАШОВИЧ
                                                          
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун директору, техника илимдернинин доктору. Республикадагы информатика жана маалыматтык технологиялар тармагы боюнча алдыңкы адис, тажрыйбалуу педагог, билгич жетекчи жана таланттуу уюштуруучу. 2000-ж., анын демилгеси менен түзүлгөн ЖМТИ бүгүнкү күндө информатика жана маалыматтык технологиялар багыты боюнча адистерди даярдоочу базалык институт.
Анын жеке демилгеси менен «Колдонмо информатика», «Маалыматтык тутумдар жана технологиялар», «Линвгистика жана жаңы маалыматтык технологиялар», «Маалыматтык тутумдардын коопсуздугун уюштуруу», «Компьютердик лингвистика» адистиктер ачылган. Анын жетекчилиги астында кыргыз-герман информатика факультети,кыргыз-француз маалыматтык-коммуникциялык технологиялар факультети, индия-кыргыз маалыматтык технологиялар борбору,окуу-басма борборлору ачылган.
80 ашуун илимий жана окуу-усулдук эмгектерди, алардын ичинде КР БбжИМ грифи менен басылып чыккан. 2007-ж., Б.Т.Укуевдин ысымы Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жеңиш айылындагы орто мектепке ыйгарылган.
Билими: Санкт-Петербургдагы инженердик-экономикалык университети, 1974-ж.,
Адистиги: экономикалык маалыматтын машиналык иштеп чыгуусун уюштуруу, квалификациясы: «Инженер-экономист». 1978-ж.,  Санкт-Петербургдагы инженердик-экономикалык  университеттин аспирантурасын аяктаган,1978-ж., кандидаттык  диссертациясын жактаган.
Адистиги: «Математикалык усулдар жана эл чарбасын жана анын тармактарын башкарууда эсептөөчү техника колдонуу».
«Электрондук эсептөөчү машиналар» кафедрасынын доценти,Эл аралык информатизация академиясынын академиги, Эл аралык педагогикалык билим берүү академиясынын академиги.
Сыйлыктары:
1. КР билим берүүсүнүн отличниги. 1990-ж.,
2. Мыкты илимий кызматкер. 2006-ж., (Ардак грамота)
3. Эл аралык  «Ата-Түрк» эл аралык фондусунун алтын медалы жана ардак грамотасы. 2007-ж.,
4. КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюздук кыймылынын отличниги. 2007-ж.,    
5. 2007-ж., билим берүүдөгү өзгөчө кошкон салымы үчүн Б.Т.Укуевдин ысымы Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жеңиш айылындагы орто мектепке ыйгарылган.
6. РФ коомдук сыйлыктар Улуттук комитетинин Ломоносов ордени.2008-ж.,
7.  Кыргыз  Республикасынын  Ардак Грамотасы. 2010-ж.,
8.  Бишкек шаардык кеңешинин ардак грамотасы. 2010-ж.,
9.  Бишкек шаарынын мэриясыны ардак грамотасы. 2011-ж.,
Анын жетекчилиги астында КМКТАУнун ЖМТИнин базасында:
1. Кыргыз-Герман информатика факультети; (2003 –ж.,)
2. Кыргыз-Индия  маалыматтык технологиялар борбору;(2007-ж.,)
3. Кыргыз-Француз  маалыматтык-коммуникациялык технологиялар факультети;( 2008-ж.,)                                                   
4.Кыргыз-Кытай билим берүү борбору (2011-ж.,) ачылган.
Эл аралык ар түрдүү иш-чараларга жана конференцияларга ккатышкан:
Германия, АКШ,Франция,Кытай,Индия,Испания,Австрия, Россия, Монголия  ж.б. өлкөлөрдө;
Англис тили сөздүк менен, программалоонун тутумдары-кесипкөй.
Казахстан сапат академиясынын  сертификаты,
Магистрлер жана аспиранттардын жетекчиси.

Негизги  китептери (монографиялар жана окуу куралдары)

1. Укуев Б.Т.,Балафанов Е.Л. ж.б., Маалыматтык технологиялар. Информатикадан 30 сабак.Окуу куралы. Басм.,Авангард, Бишкек 2007-ж.,
2.Кутуев М.Д.,Укуев Б.Т. ж.б., Курулуш механикасындагы маалыматтык технологиялар. Басм. Авангард, Бишкек 2007-ж.,
3.Укуев Б.Т.,Каримбаев Т.Т.,Калыбек уулу Б. Информатиканын негиздери. Окуу куралы.Басм. Алтын тамга, Бишкек 2009-ж.,