Н.Исанов атындагы КМКТАУнун курамындагы Жаңы маалыматтык технологиялар институту (ЖМТИ) 2000-ж. Жаңы маалыматтык технологиялар факультетинин базасында ачылган.
ЖМТИ окуу процессине электрондук билим берүүнүн заманбап усулдарын жана инновациялык технологияларды иштеп чыгуу жана жайылтуу тармагынын лидери деп таанылган. (Институттун жетекчилиги ).
ЖМТИнин билим берүү ишмердүүлүгү окутуунун жана эс алуунун ыңгайлуу жана коопсуз шаттарын түзүүгө багытталган.
Окуу имараттары ыңгайлуу аудиториялар жана компьютердик  класстар заманбап техника, электрондук китепкана маалыматтык-китепкана комплекси, ишке орношуу борбору, дене-чыңоо-спорттук комплекс,ошондой эле башкы окуу имараты менен туташ жайгашкан жатакана – бардыгы студенттерге кызмат кылат.
ЖМТИнин курамына 5 кафедралар кирет:
• «Маалыматтык системалар жана технологиялар» (МСжТ);
• «Колдонмо информатика» (КИ);
• «Компьютердик лингвистика жана маданий аралык байланыштары»
• «Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо»
• «Колдонмо математика жана информатика»


ЖМТИде студенттерди төмөнкү адистиктер боюнча окутушат:
• Маалыматтык системалар жана технологиялар;
• Колдонмо информатика (тармактар боюнча);
• Теоретикалык жана колдонмо лингвистика;
• Компьютердик лингвистика;
• Информатика мугалими;
• Информатика (долбоор боюнча);
• Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар;
• Информатика жана эсептөөчү техника.

     Институт заманбап лабораториялар жана компьютердик жабдуулар жабдылган. Бардык компьютерлер локалдык түйүнгө жана Интернетке байланышкан. Видеоконференцияларды, студенттерге интерактивдүү режимде лектордун алыскы аралык  болгондугуна карабастан лекцияларды өткөрүүгө мүмүкүнчүлүк берген аппараттардын комплектиси бар. Цвикау ш.университетинин профессорунун тажрыйбалык лекциялары  жогорудагыдай формада лекцияны алып баруу жогорку эффективдүүлүгүн көрсөттү, ошондой эле бир катар чет өлкөлүк ЖОЖ алдыңкы адистеринин лекцияларына студенттердин активдүү катышуусуна реалдуу шарттар түзүлгөн.

ФРГнын Батыш Саксония жана Кыргызстандын өкмөтүнүн кызматташуу келишиминин жана Westsachsische Hoachschule Zwickau (ФРГ) жана Н.Исанов атындагы КМКТАУнун келишиминин негизинде  Кыргыз-Герман информатика факультети ачылган.

2008-ж. VIT университети (Веллор ш., Индия) жана Н.Исанов атындагы КМКТАУнун ортосунда кызматташуу боюнча Келишимге кол коюлуп, VIT университетинин бакалаврларды даярдоо программасы боюнча Кыргыз-Индия информатика факультети ачылган.


http://www.ksucta.kg/images/stories/init/imeg/45.jpg

http://www.ksucta.kg/images/stories/init/imeg/44.jpg

ИКМТБ ачуу Келишимине кол коюу.

Кыргыз-Француз
факультетинин ачылышы

Бул факультеттерди ачуунун негизги максаттары – университеттер аралык макулдашылган программалар боюнча студенттерди даярдап жана 2 университеттердин дипломдору берилет.

2006-ж. жазында Индия өкмөтү Индия-Кыргыз маалыматтык технолгиялар борборун ачууга АКШнын 1 млн.доллар  гранттык акчасын бөлүп берген. ИКМТБ мамкызматкерлерге, ЖОЖдун  окутуучуларына жана тренинг жана курстарды уюштурушат.


http://www.ksucta.kg/images/stories/init/imeg/42.jpg

 2008-ж. КР УИА Тилтаануу институтунда "Котормонун маданий аралык байланыштары жана автоматташтырылган системалары" ачылган. ЖМТИ түздөн-түз Германия, Франция, Австрия, Чехия, Түштүк Корея, Россия, Индиянын университеттери менен байланыштары бар, ошондой эле Сибирдин, Казахстандын,Уралдын,Алыскы Чыгыштын 40 ашуун университеттери  мүчө болгон «Сибирь ачык университеттер» илимий жана билим берүү мекемелер Ассоциациясына мүчө. Россиянын 100 ашуун университеттери мүчө болгон Россия ачык порталында  билим берүү түйүнүндө «Кыргыз УСТА виртуалдык университети»  түзүлгөн. ЖМТИде  Евразия ачык институтунун Кыргыз өкүлчүлүгү ачылган.
Институтта чет өлкөлөргө таанымал КР УИА мүчө-корреспонденттери, РФ педагогикалык илимдер Академиясынын, КР инженердик академиясынын, Эл аралык информатизация академиясынын, Эл аралык энергетика академиясынын академиктери; 7 илимдин докторлору,профессорлору; 34 ашуун илимдин кандидаттары, доценттери, 110 жакын окутуучулары эмгектенишет. Жаш окутуучулар Европанын, АКШнын, Россяинын, Индиянын  ж.б.чет өлкөлөрдүн университеттеринде өз тажрыйбаларын жана квалификацияларын жогорулатышат. Информатика,экономика,менеджмент тармактары боюнча адистерди даярдоо боюнча чет өлкөлүк профессор-окутуучулардын тажрыйбаларын окуп-үйрөнүүгө өзгөчө көңүл бурулат. ЖМТИ жыл сайын Германия, Франция, Корея, Япония, Австрия жана Австралиянын университеттеринин жана илимий борборлорунун алдыңкы профессорлор, илимий кызматкерлер, адистери менен иш-чараларды өткөрүшөт. Атайын сабактардан лекцияларды окууга жана тажрыйба алмашуу үчүн  чет өлкөлүк адистер ишке чакырылат.
Университеттин жана институттун жогорку илимий потеницалы компьютердик жана маалыматтык технологиялардын жаңы багыттары боюнча эл аралык деңгээлге жооп берген жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого мүмкүндүк берет.
ЖОЖдун өзгөчөлүгүнө жараша ЖМТИде «Маалыматтык жана коммуникациялык технологиялар» багыты боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт.
МБ ИИИ каржылоонун суммасы: 2005-ж. - 65 миң. сом; 2006-ж.- 89 миң.сом; 2007-ж. 300миң.сом; 2008-ж. 468 миң.сом; 2009-ж. - 1,1 млн. сом.
ЭМИА жана ЭЭА академиги Б.Т.Укуевдин  жетектөөсү менен үч мамбюджеттик ИИИ темалары аткарылууда: «Билим берүү системасындагы дистанттык окутуунун технологияларын иштеп чыгуу көйгөйлөрү жана жайылтылышы», КР илим жана интеллектулдык менчик агенттиги каржылаган; «КР  НС НТИ алкагында НТИ электрондук башкаруу системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу», «КР НТИ алкагында ЭС башкарууну иштеп чыгуу жана жайылтуу» .Ошондой эле  2007-ж. «Суутектүү ротордук кыймылдаткычты иштеп чыгуу» мамбюджеттик тема боюнча А.Эйнштейн атындагы ЭЭА  академиги В.Н.Свиденко аткарган.
МСКК кафедрасы «КР банктык системасында маалыматты коргоо программалык-аппарат каражаттарын иштеп чыгуу жана жайылтуу» жана «КР маалыматтык коопсуздук боюнча кадрларды даярдоонун бирдиктүү системасын иштеп чыгуу». 
Институтта  электрондук китепкана ачылып, студенттерге өнүккөн өлкөлөрдүн китепканаларынан колдонууга мүмкүнчүлүк берилген. Россиянын университеттери менен байланыштар түзүлүп, алардын окуу-усулдук адабияттарын колдонууга келишим түзүлгөн.
Университеттин кызматкерлери иштеп чыккан окуу-усулдук адабияттарын  тездик менен төмөндөтүлгөн баада басып чыгаруучу «Авангард» мини-типографиясы ачылган.
Институт дайыма окуу-усулдук жабдыланууну жаңы окуу иштелмелери, усулдук колдонмо, адабияттар менен толуктап турат.
ЖМТИ өзгөчө көңүлдү  студенттердин руханий дүйнөлөрүнүн калыптанышына жана ар улуттуу Кыргызстандын элинин маданий мурастарына  бурат. «Таланттар академиясы» студенттик фольклордук ансамбль, «Комуз-Уста» окуу-өндүрүш борбору, «Элдик музыкалык маданияттын кайра жаралуу теориясы жана практикасы» изилдөө лабораториясы ачылып, студенттер элдик музыкалык аспаптарды даярдоо жана улуттук аспаптарда ойноо чеберчилигине үйрөнүшөт. «Таланттар академиясы» коллективине «элдик коллектив» наамы ыйгарылган.  Студенттер бош убактыларында «Лидер»  спорттук-дене чыңоо борборунда машыгышат.


http://www.ksucta.kg/images/stories/init/imeg/41.jpg

 «Алтын диск» үн жазуу студиясы

Биздин өнөктөштөр: Кыргызстандын ишкерлер союзу (55 уюм), Кыргызстандын куруучулар союзу (47 уюм), БӨУ (5 миң уюм), Веб-сайттарды иштеп чыгуучу жана программалык камсыздоону иштеп чыгуучулардын Ассоциациясы, «Мегаком» компаниясы, Бишкек ишкер клубу, Кыргызпатент, Бажы жана салык  инспекциялары, КР коммерциялык жана мамлекеттик банктары.
Филиалдары: КР УИА Тил таануу институтунда «КМБАС  илимий-изилдөө борбору», КР Суу инспекциясы жана Суу чарбасынын департаментинде  «Эсептөө техникасы жана  автоматташтыруу каражаттары» борбору, Кыргыз ирригация изилдөө институту, КР УИА сейсмология институту, КР УИА геомеханика жана  жер кыртышын өздөштүрүү институту.

                                                                                                         Жооптуу: Абыкеев К.

                                                                          Жаңыланды:19.11.2019