Кафедра жөнүндө

Кафедранын миссиясы - Мамлекеттик  башкаруу  органдарында  жана  жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу  органдарда  иштөө  үчүн  ар тараптуу өнүккөн, атаандаштыкка жөндөмдүү,  укуктук мыйзамдарды  жогорку  деңгээлде өздөштүргөн, укук  маданиятына  жана  укуктук  компетенттүүлүккө ээ  жеке  адистик  калыптандыруу жана даярдоо.
Түзүүчү миссиялары:
Студенттерге  карата – алардын  сапаттуу, заманбап  билим  алууга болгон  кызыгуусун жогорку  деңгээлде  канаттандыруу  (камсыз кылуу).
Мындай шарт бүтүрүүчүлөргө  эмгек  рыногунда  атаандаштыкты ийгилик  менен  жеңүүгө  жана  турмушта  өзүнө  татыктуу орун табууга  мүмкүнчүлүк  түзөт.
Профессордук -окутуучулук  курамдын  иш алып  баруусу  толугу менен өзүнүн  чыгармачылыгын  жана  илимий  потенциялын ачууга багытталган.
Ишке ашыруу миссиясы:
Жогорку  кесиптик  билим берүүдөгү  мамлекеттик  билим берүү стандарттын  талабына  ылайык  ар дайым  окуу сабактарынын программасын, окуу  методикалык  комплекстерди  өркүндөтүп  туруу;

 1. Ар дайым окуу планын, окуу программаларын, окуу-методикалык комплекстерин мамлекеттик стандарттартын талабы менен жогорку кесипкөй билим берүүсүн  өркүндөтүү;
 2. Окуу процессинин сапаттуулугун өркүндөтүү;
 3. Жаңы билим берүү технологиясын жайылтуу;
 4. Окуу процессин жаңы жабдуулар менен жана заманбап адабияттар менен камсыздоо;
 5. Кафедранын студенттерин, аспиранттарын жана профессор-окутуучулардын түзүмүнүн илим изилдөө ишкердүүлүгүн, активдүүлүгүн өркүндөтүү;
 6. Окуу процессине жогорку квалификациядагы окутуучуларды жана мамлекеттик тармактын практикалык кызматкерлерин тартуу;
 7. Кафедранын максаты жана милдети:

 Негизги  жана кошумча  билим берүү  программасы  боюнча  адистерди  жана  бакалаврларды  кесиптик даярдоодо  билим  берүү  ишмердүүлүгүн  ишке  ашыруу, студенттердин  кесиптик  ишмердүүлүгүн (сапатын)  жана  билгичтигин  калыптандыруу;

  1. Билим берүү  кызматынын  сапатын  жогорлатуу;
  2. Адистерди  даярдоонун  практикалык  багытын  күчөтүү.

   

Ушул максаттарды аткарууда төмөнкү маселени аткаруу:

 1. окуу процессинде  практикалык иште тажрыйбасы бар  жогорку квалификациядагы окутуучулар менен  камсыздоо;
 2. окуу процессинде кафедрадагы сабактарды окуу-методикалык жабдууну өркүндөтүү;
 3. студенттердин практикасын өткөрүүсүн жакшыртуу;
 4. илимий-изилдөөчүлүк иштерде окутуучулардын конференцияга катышуусун активдештирүү, методикалык жана илимий иштердин натыйжасын жарыялоо;
  3.Тарых баракчалары:
  (Бажы иши транспортто>> кафедрасы) 2006-жылы  түзүлгөн. Бажы  иши
  (транспортто) профилинде  бакалаврларды  даярдайт.
  Кафедрада 14 окутуучу, алардын ичинен  1 профессор, д.и.к., 1 т.и.к., 1 экономика  илиминин кандидаты 1доцент, 4 ага окутуучу, магистрлер , 1 окутуучу  жана  2 жардамчы  кызматкерлер  иштешет. Кафедра  күндүзгү, сырттан окуу  жана  дистанттык  окуу формалары  менен  окутат. Окуу-өндүрүш  практикалары  график  боюнча КРнын  Мамлекеттик  Бажы  кызматынын  бөлүмдөрүндө  өткөрүлөт.

5. Илим, билим  жана  инновация ишмердүүлүгү.
* кафедранын  окутуучу  курамынын  илим  боюнча  программасын түзүүдөгү активдүүлүгүн   жогорулатуу;
*кафедранын  инновациялык  ишмердүүлүгүн жогорулатууга умтулуу;
* магистратурада окуутуучуларды, илимий педогогикалык кадрларды камсыздоо.
* кафедранын  активдүү  билим  ишмердүүлүгүнө  студенттерди  тартуу.
* «БКТ» кафедрасынын  илимий  долборлоо  ишмердүүлүгүн  эки тараптуу  уюштуруу.
* чет мамлекеттик  жана коңшу өлкөлөрдүн  ЖОЖнун тектеш кафедралары  менен  илимий  кызматташууну  күчөтүү.  
Биздин кесиптин студенттери билим алуудан тышкары университеттин спорттук жана коомдук иштерине активдүү катышышат, ар түрдүү сынактардын, стипендиялардын лауреаттары бар.