6

Абылкасымова Гүлназ Абазовна

Кафедра башчысы, философия илимдеринин кандидаты, улук окутуучу 1994-ж. Мичуринск мамлекеттик педагогикалык институтунун Филология факультетин орус тили жана адабият квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. 2007-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук болуп иштейт. 2005-ж. КМЮА ардак грамотасы менен сыйланган. 2010-ж. жана 2013-ж. КМКТАУнун ардак грамоталары менен сыйланган. Тилдерди билүүсү: кыргыз, орус- мыкты, англис тили-баштапкы. Тел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

1

ЖУМАБАЕВА АЖАР МУХТАРБЕКОВНА

тарых илимдеринин кандидаты, доцент
СССРдин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин тарых факультетин аяктаган.2007-жылы «Кыргызстандагы темир жолдорунун тарыхы.1917-1955-жж.» темасындагы кандидаттык диссертациясын коргогон.

Телефону:  996 (312) 562249                                                                                                                                                           

 

Толугураак…

3
АШИРАЛИЕВ ДЖЕНИШБЕК АЙТЫНБЕКОВИЧ

философия илимдеринин доктору 

1982-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университинин тарых факультетин бүтүргөн.1991-жылы «Орто Азиядагы шаарлар жана айылдар проблемасы» темасындагы кандидаттык диссертациясын коргогон.2011-жылы докторлук диссертациясын «Номад маданиятындагы проблемалар»  темасында коргогон. Аширалиев Дженишбек Айтынбекович тарабынан фонд Сорос фонду (1992),ЮНЕСКО (2007)    эл аралык  гранттар алынган. Илим изилдөө багыты:социалдык  философия. 63 илимий жана окуу-методикалык иштери,  2 монография,10 методикалык көрсөтмөлөр бар.     

 

Толугураак…

7

БАПИЕВ АКМАТБЕК СМАНАЛИЕВИЧ

философия илимдеринин кандидаты, доцент

В.Ломоносов атындагы ММУнун философия факультетин бүтүргөн.Кандидаттык диссертациясын»Кыргыз Республикасынын аткаруучу жана өкүлчүлүк бийлик органдарынын ишмердигиндеги борборлошуу менен демократизмдин айкалышы» темасында коргогон. (1993).ФСГИ  кафедрасында  2007-жылдан  бери  иштейт.»Заманбап шарттарындагы коомдун социалдык- саясий трансформациясы» темасында докторлук диссертациясын  иштеп жатат. Илимий багыты: социалдык философия.30 илимий жана окуу-методикалык эмгектери бар.                                                                     

 

Толугураак…

8

КАРАМОЛДОЕВА СВЕТЛАНА САТЫБАЛДИЕВНА

Улук окутуучу 1979-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган. «Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер» кафедрасында 1979-жылдан бери эмгектенет. Илимий изилдөө багыты: «Кыргызстандын тарыхынын түптөлүшү жана жергиликтүү башкарууну өнүктүрүү». 30 ашуун илимий макалалардын жана усулдук иштелмелердин автору.

 

Толугураак…

9

БАЙБОСУНОВА РАИСА ЖУМАКАДЫРОВНА

Улук окутуучу 1982-жылы СССРдин 50 жылдыгы  атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин аяктаган. «Философия жана социалдык-гуманитардык  илимдер» кафедрасында 1989-жылдан бери эмгектенет. Илимий изилдөө багыты: «Инсандын тарыхтагы ролу». 14 ашуун илимий макалалардын жана усулдук иштелмелердин автору.

 

Толугураак…

4

КАРЫЕВА АНАРКҮЛ КАРЫЕВНА

Кыргыз мамлекеттик улуттук университети (1994-ж.). Артыкчылык диплому ЕВ № 119857.

Адистиги: Тарых

Окумуштуу даражасы: тарых илимдеринин доктору, профессордун м.а.

Стаж: жалпы эмгек - 31, илимий-педагогикалык - 20, КМКТАУ - 14 жыл

50 ашуун илимий макалалардын жана усулдук-усулдук басылмалардын автору.

Толугураак…

5

ТОЛОБАЕВ МАКСАТБЕК ШАБДАНОВИЧ

Философия илимдеринин кандинаты, доцент; 1993-жылы Мичуринск педагогкалык институтунун филология факультетин аяктаган. 2004-жылы Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Инновациялык кесиптер институтунун «Жеке менчикти баалоо боюнча экономист» адистигин аяктаган. 2011-жылы «Экологиялык баалуулуктун философиялык экспликациясы» темасы боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган. Илимий изилдөө багыты: социалдык философия. 30дан ашуун илимий эмгектердин автору.

 

Толугураак…

6

АКМАТОВА НАЗГУЛЬ САПАРБЕКОВНА

философия илимдеринин кандидаты, доцент. 1995-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин аяктаган, 1996-ж. баштап КР УИА философия жана укук институтунда кенже илимий кызматкер болуп эмгек жолун баштаган. 2005-ж. «Байыркы кыргыздардын протофилософиялык формадагы экологиялык аң-сезими» темасы кандидаттык диссертациясын коргогон. Учурда КР УИАнын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институтунун Таануу теориясы, тарых жана философия илимдер бөлүмүнүн улук илимий кызматкери, ошондой эле философия боюнча докторлук (кандидаттык) жана маданият таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо кеңештеринде окумуштуу катчынын милдетин аткарат.

 

Толугураак…

6

Асаналиева Динара Усенгазыевна

Улук окутуучу 1981-жылы Кыргыз Мамлекеттик университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарых жана коом таануу боюнча окутуучу. 2000-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу болуп эмгектенет. Тилдерди билүүсү: кыргыз, орус тидлдери- мыкты. Тел: 56-22-49 (кафедра)

 

Толугураак…

6

Савелова Ирина Ивановна

Улук окутуучу 1986-ж. Кыргыз мамлекеттик университетинин Орус филология факультетин окутуучу-филолог квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Эмгек жолун 1988-ж. баштаган. 2000-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу болуп иштейт. Тилдерди билүүсү:орус тили-мыкты, англис тили-сөздүк менен. Тел: 56-22-49 (кафедра)

 

Толугураак…

6

Бабаев Эмиль Аманатович

Улук окутуучу 1989-ж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарых жана коом таануу боюнча окутуучу. 2003-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын Юриспруденция факультетин Юрист квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. 2001-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыктыТел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

6

Исмаилова Айнура Болотовна

Улук окутуучу 1993-ж. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарыхчы. Эмгек жолу:1994-2008-ж. баштаган. КУУнун «Орто кылым» кафедрасынын аспиранты. 2001-2004-ж. КУУ «Политология»кафедрасында окутуучу болуп эмгектенген. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты. Тел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Толугураак…

6

Бөрүбаева Фатима Мамашариповна

Улук окутуучу 1994-ж. Ростов мамлекеттик университетинин Философия факультетин «философ-окутуучу» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Эмгек жолу:1994-ж. баштаган. 1998-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты. Тел: 56-22-49 (кафедра),E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

6

Сырымбетова Чинара Сырымбетовна

СУлук окутуучу 1993-ж. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарых жана коом таануу боюнча окутуучу. Эмгек жолу: 1994-ж.баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты. Тел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

6

Токтосунов Суйунбек Тагайкулович

Улук окутуучу 1996 –ж. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарых жана коом таануу боюнча окутуучу. 1996-1998-ж. КУУнун «Тарых» багыты боюнча магистратурасында окуган. 1998-ж. Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты, англис тили-баштапкы. Тел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Toktosunov – 73 @ mail.ru

 

Толугураак…

6

Менгиш кызы Жылдыз

Улук окутуучу. 1994-ж. СПТУ№17 аяктап, аялдардын жеңил кийимдери боюнча тигүүчү квалификациясына ээ болгон. 2002-ж. К. Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университетинин башкаруу жана социология факультетин «Политолог» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. 2003-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты, немец тили-баштапкы. Тел: 56-22-49 (кафедра)

 

Толугураак…

6

Сапалова Аида Усеновна

Улук окутуучу 1998-ж. Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетин «тарыхчы» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. Тарых жана коом таануу боюнча окутуучу. 2003-ж. баштап Н.Исанов атындагы КМКТАУнун «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында улук окутуучу кызматында иштейт. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты. Тел: 56-22-49 (кафедра), Тел: 56-22-49 (кафедра), E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

6

Аманбаева Назира Мархаватовна

Улук окутуучу. 2003-ж. К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университетинин башкаруу жана социология факультетин «Социолог» квалификациясына ээ болуу менен аяктаган. 2003-ж. Н.Исанов атындагы КМКТАУда социологиялык лабораториянын инженер-программист катары эмгек жолун баштаган. 2005-ж. баштап «Философия жана социалдык-гуманитардык илимдер» кафедрасында окутуучу, 2006-ж. Бишкек Гуманитардык Университетинин аспирантурасын аяктаган. Тилдерди билүүсү:кыргыз, орус тилдери-мыкты, немец тили-баштапкы. тел. 56-22-49 Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Толугураак…

6

Абдрешова Найля Саулеевна

ФСГИ каф. улук окутуучусу.
Билими:   Философ. Философия окутуучусу. 1990-ж аяктаган.
Эмгек стажы: 1992-ж. баштап  КМКТАУда эмгектенет. Жалпы эмгек стажы 33 жыл.
Илимий-педагогикалык ишмердүүлүгү:   1998-ж. кандидаттык диссертациясынын темасы: «Улуттук салттардын жана жөрөлгөлөрдүн  коомдук аң-сезимге болгон таасири» бекитилген, илимий жетекчиси – ф.и.д., профессор Тогусаков О.Т.
Абдрешова Н.С. 15 илимий макалалардын жана  10 усулдук колдонмонун автору.
Өткөнкурстары:   2008-ж. – Н.Исанов  ат.КМКТАУнун инженердик-педагогикалык борборунда «Инженердик педагогика»  программасы боюнча квалификациясын жогорулатуу курсу;

 

Толугураак…