images/stories/iad/logo.jpg
Архитектура жана дизайн институту (АДИ)   КР жогорку  билимдүү архитекторлорду, дизайнерлерди даярдоонун  улуттук мектеби.

Архитектура жана дизайн институтунун (АДИ) миссиясы

 • архитектура, шаар куруу, курчап турган чөйрөнү коргоо областтары боюнча илимий-изилдөө жана инновациялык чөйрөнүн эффективдүү билим берүү системасын калыптандырууга шарт түзгөн илим жана билим берүүнүн сапаттуу жана жеткиликтүү заманбап технологияларын өнүктүрүү;
 • кесипкөй, жарандык баалуулуктарга ээ жана коомдук жоопкерчиликтүү илимдин бакалавр, магистр, PhD, кандидат, докторлорун даярдоо.

Максаты:

 • Ата-мекендик жана чет өлкөлүк билим берүү мекемелер, илимий уюмдар жана профилдик курамдар менен бирдиктүү архитектуралык коомчулукту түзүү контекстинде өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү;
 • Илим жана билим берүү ишмердүүлүгүндө усулдук, маалыматтык жана адисттер менен камсыз кылуунун сапатын жогорулатуу;
 • Жашоонун бардык чөйрөлөрүндө кесиптик өсүүгө жана жетишкендиктерге умтулган, лидерлик сапаттарга ээ чыгармачыл инсанды тарбиялоо.

Инновациялык мүнөзгө ээ болгон АДИ  өндүрүштүк, долбоорлук, изилдөөчүлүк жана ишкердик сапаттарды айкалыштырган адистерди даярдоону камсыз кылат.

Институттун директору – Халмурзаева Гаухар Баймурзаевна.
АДИнин курамында 7 кафедра төмөнкү багыттар боюнча бакалаврларды даярдайт:

 • «Архитектура» кафедрасы;
 • «Архитектуралык чөйрөнүн дизайны»;
 • «Шаар куруу» кафедрасы;
 • «Архитектуралык мурастарды реставрация жана  реконструкциялоо» (РР) кафедрасы;
 • «Буюмдарды көркөм долбоорлоо» (БКД) кафедрасы;
 •  «Философия жана  социалдык-гуманитардык илимдер» (ФСГИ) кафедрасы;
 • «Сызма геометрия жана графика» кафедрасы (КОжГ);

Чыгармачыл адистердин сабактары атайын чыгармачыл өнөрканаларда жүргүзүлөт. Институтта   акыркы муундагы компьютерлер менен жабдылып, Интернетке кошулган  3 компьютердик класстар, студенттик мода үйү бар.
Бардык кафедралардын студенттери окуу жана өндүрүштүк практикаларын өтүү боюнча мекемелерде жана фирмаларда өз филиалдарына  ээ.Студенттердин  таланттарын ачуу боюнча университетте жаштар борбору иштейт.
Жыл сайын кафедралардын студенттери  университеттик, республикалык жана эл аралык мыкты курстук, дипломдук долбоорлор сынактарына катышып, байгелүү орунду ээлешет.
АДИнин студенттери  үчүнчү курстан баштап долбоорлук архитектуралык жана курулуш фирмаларына иштөөгө чакырылат.  Чыгармачыл адистиктерде окуган студенттердин көпчүлүгү реалдуу долбоорлоого катышып жана окуу үчүн акыларын өздүрү иштеп табышат.

Деканаттын курамы.