5Искендерова  Жамиля  Абыкаевна

Туулган күнү, жылы:        01.05.1963-ж.
Туулган  жери:     Фрунзе  шаары.
Билими:                 1996-1999-ж.ж.  Кыргыз  улуттук  мамлекеттик  университетии  докторанты (2002-ж. физика -математика  илиминин  доктору).
10.1994-12.1994-ж., экономиканы  изилдөө  институтунда  базар  экономикасы  боюнча  окуудан  өтүү.  Вашингтон. АКШ.(сертификат).
1986-1990- ж., Казахстан  мамлекеттик  илимдер  академиясынын  математика  жана  механика  институтунун  аспиранты. (1991ж. физика-математика  илиминин  кандидаты).
1980-1985-ж., Кыргыз  мамлекеттик  университетинин  механика- математика  факультетинин  студенти (эң  жогорку  баадагы  диплом  менен  аяктап,  математик, математиканы  окутуучу  кесибине  ээ  болгон).
Иш  тажрыйбасы:  2011-ж., – азыркы  учурда  Н.Исанов  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  курулуш,  транспорт  жана  архитектура  университетиндеги   «Жогорку  математика» кафедрасынын  профессору.
2010-2011-жж. С. Сейфуллин  атындагы  Казак  агротехникалык  университетиндеги  «Жогорку  математика»  кафедрасынын  доценти  (Астана  ш.)
1999-2010 –ж. Ж.Баласагын  атындагы  Кыргыз  улуттук  университетиндеги  математика  информатика  жана  кибернетика  факультетинин   диференциалдык  теңдемелер  кафедрасынын  профессору.
1997-1999-ж.  Аль-Фараби   атындагы  Казак  мамлекеттик    университетиндеги   мех-мат.  факультетинин  доценти.
1996-1997-ж. Алматы мамлекеттик  университетиндеги   мех-мат.  Факультетинин  доценти.
1993-1996-ж. Кыргыз  мамлекеттик  университетиндеги   мех-мат.  Факультетинин  доценти.
1990-1993-ж.  Кыргыз  мамлекеттик  университетиндеги  мех-мат. Факультетинин  улук  окутуучусу.
1985-1986-ж .  Кыргыз  мамлекеттик  университетиндеги  мех-мат. Факультетинин    окутуучусу.
3  аспиранты  бар.
Илимий  жарыялоо:  1  монография,  4  окуу  куралы,  70  илимий  эмгек.
Сыйлыктары:  Кыргыз  Республикасында   билим  берүүсүнүн  отличниги,  КР БбжИМ ардак  грамотасы.