3

КАРАБАКИРОВ РЫМБЕК КАРАБАКИРОВИЧ

Н. Исанов атындагы КМКТАУнун ЖМТИннн

«Колдонмо математика и информатика»

кафедрасынын профессору

Физика-математика илимдеринин кандидаты, 1980-ж.

«Математика» адистиги боюнча профессору, 2003-ж.

Билими:

Жогорку, СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, Фрунзе ш., 1962-ж.

Эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:

- 1962-ж. жылдан азыркы кезге чейин «КМжИ» кафедрасынын профессору

Сыйлыктары:

- КР Президентинин ардак грамотасы, 2004-ж.

- Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын Ардак грамотасы 2006-ж.

- КР Билим берүү министрлигинин Ардак грамоталары. 1985- ж., 1995-ж.

- Эмгек ардагери медалы 1986-ж.

- КР билим берүүсүнүн отличниги, 1987-ж.

- ФПИнин Ардак грамоталары, 1983-ж., 1989-ж.

- ФПИнин мыкты методисти 1983-ж.

- КМКТАУнун мыкты окутуучу 2010-ж.

Сертификаттары:

4

Басылмасы:

70 тен ашык илимий макалалар

Кандидаттык диссертациясынын темасы:

Оптималдуу башкаруу теориясынын, параметрлери бөлүштүрүлгөн сызыктуу эмес системаларындагы кээ бир маселелери

Байланыш:

тел.: 56-44-46;