2

УРДИНОВ АДЫРБЕК

Н.Исанов атындагы КМКТАУ ЖМТИ

«Колдонмо жана информатика»

кафедрасынын доценти

«Математика» адистиги боюнча доцент, 1998-ж.

Билими:

Жогору, СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, Фрунзе ш., 1970-ж.

Эмгек ишмердүүлүгүнүн негизги этаптары:

1970-ж.-азыркы учурга чейин Н.Исанов атындагы КМКТАУ

Сыйлыктары:

КРнын билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы (1990)

КРнын билим берүүсүнүн мыктысы (1995)

КРнын эмгек сиңирген кызматкери (2002)

Сертификаттары:

4

Басылмалары:

46 илимий эмгек, 3 окуу куралы

Байланыш:

тел.: 56-44-46;