1

АЛИШЕРОВ АБДУЛЛА АЛИШЕРОВИЧ

«Жогорку математика» кафедрасынын башчысы, ф-м.и.к., доцент.
1948-жылы туулган, кыргыз. 1972-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика-математикалык факультетин бүтүргөн. 2008- жылдан азыркы кезге чейин  Н. Исанов атындагы
Кыргыз мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура университетинин «Жогорку математик»а кафедрасынын башчысы;

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.

 

Толугураак…

2

УРДИНОВ АДЫРБЕК УРДИНОВИЧ

«Жогорку математика» кафедрасынын башчысынын орун басары, доцент.
1970-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика-математикалык факультетин бүтүргөн. 1970-1993-жж. Фрунзе политехникалык институтда ассистент, окутуучу, ага окутуучу, доцент болуп иштеген. 1993-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде доцент болуп иштеп келүүдө.
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмери,
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.

Толугураак…

3

КАРАБАКИРОВ РЫМБЕК КАРАБАКИРОВИЧ

«Жогорку математика» кафедрасынын профессору, ф-м.и.к.
1962-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн.1962-1993-жж. Фрунзе политехникалык институтунда окутуучу, ага окутуучу, доцент, декандын орун басары, кафедра башчысы болуп иштеген. 1993-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде окуу  башкармалыгынын  башчысы (1994 – 1999, 2003 – 2006-жж.), «Жогорку математика» кафедрасынын профессору болуп иштеп келүүдө.
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.

 

Толугураак…

4

АЖИМУДИНОВ ТОКОН

«Жогорку математика» кафедрасынын профессору, ф-м.и.к.
1957-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. 1957 – 1962-жж.  КМУда окутуучу жана  ага  окутуучу . 1962 – 1969-жж. ОшМПИда  декан, 1969 – 1983-ж ФПИде  проректор,
1983 – 1988-ж Пржевальскидеги  пединститутунда  ректор, 1988 -1993-жж.  доцент болуп иштеген. 1993-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде «Жогорку математика» кафедрасынын профессору болуп иштеп келүүдө. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмери,
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.

Толугураак…

5

ИСКЕНДЕРОВА ЖАМИЛЯ АБЫКАЕВНА

«Жогорку математика» кафедрасынын профессору, ф-м.и.д.
1986-1990-жж. Казакстан мамлекеттиик илимдер академиясынын аспиранты. 1996-1999-жж. Кыргыз улуттук мамлекеттик университетинин докторанты. 2011-жылдан бүгүнкү күнгө чейин «Жогорку математика» кафедрасынын профессору.
Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги.

Толугураак…


6

ТАШИЕВ АЛИСУЛТАН АБДУЛЛАЕВИЧ

«Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу
1977-жыл туулган, кыргыз.1999-жылы Жалал –Абад мамлекеттик университетинин инженердик-педагогикалык факультетин аяктаган.1999-2006-жж. Жалал-Абад мамлекеттик техникалык институтунда стажер-окутуучу, окутуучу, ага окутуучу, декандын орун басары, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген.
2009-жылдан бүгүнкү күнгө чейин «Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу.

 

Толугураак…

7

ТУРГУНАЛИЕВ ЭШМУРЗА

«Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу.
1987-жылы Новосибирскидеги  мамлекеттик  университеттинин
механика-математикалык факультетин  аяктаган. 1990-2002-жж.
К. Тыныстанов  атындагы  Ысык – Көл    мамлекеттик
университетинин  окутуучусу,  2003-2004-жж.   Кыргыз
Республикасынын   илимдер академиясынын  математика  институтунун
1-категориядагы  кызматкери, 2004 – жылдан  баштап  Н.Исанов
атындагы  КМКТАУнун ага  окутуучусу.

 

Толугураак…

8

АЛЫМБАЕВА ТЕЛЕГЕЙ САПАРОВНА

«Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу.
1990-жылы В. Маяковский атындагы КККПИ бүтүргөн.1990-1993-жж. Балыкчы шаарындагы Ленин атындагы мектепте математика мугалими,
1993-1995-жж. КАКИнин «ЖМ» кафедрасында окуу чебери, 1995-1998-жж.     
КАКИнин «ЖМ» кафедрасында окутуучу, 1998-1999-жж. КМКТАУ
«ЖМ» кафедрасында окутуучу,  1999- жылдан баштап азыркы убакка чейин   ага окутуучу. 

Толугураак…

9

МАТИЕВА ЧЫНАРА КАРЫБЕКОВНА

«Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу.
Ж.Баласагын  атындагы  Кыргыз  мамлекеттик  улуттук   университетиндеги   математика  факультетин  бүтүргөн.
1992-2007-ж.  Бишкек  шаарындагы Т.Молдо  атындагы №71  орто  мектебинде  математика  мугалими. 2007-жылдан
Кыргыз  мамлекеттик курулуш, транспорт  жана  архитектура   университетинин  «Жогорку  математика»  кафедрасында ага окутуучу.

Толугураак…

10

КОЖОКМАТОВ ТУРГУНАЛЫ МОЛДАЛИЕВИЧ

«Жогорку математика» кафедрасынын ага окутуучусу.
1982-жылы  Кыргыз  мамлекеттик  университетинин  математика  бөлүмүн  бүтүргөн. 2001-2003  жылдары  Баткен  мамлекеттик  университетинде, маалыматтык технология  факультетинде  декан  болуп  иштеген.
2009-жылдан  бери  КМКТАУда  «Жогорку  математика»   кафедрасында  ага  окутуучу. 

 

Толугураак…

10

ЖОЛОЧИЕВА МИРА ҮСӨНБЕКОВНА

«Жогорку математика» кафедрасынын окутуучусу.
2006-жылы   Ж. Баласагын атындагы Кыргыз    мамлекеттик  университетинин    «Математика,  информатика   жана  кибернетика»  факультетинин   «Математика»  адистигин  бүтүргөн. 2006-2008-жж.  КМКТАУнун   «Жогорку  математика» кафедрасында  методист. 01.02.2008-жылдан  КМКТАУнун  «Жогорку  математика» кафедрасында  окутуучу.

 

Толугураак…

10

ТОКТОБАЙ КЫЗЫ КАСИЕТ

«Жогорку математика» кафедрасынын окутуучусу.
2009 – жылы Кыргыз  мамлекеттик курулуш, транспорт  жана
архитектура   университетинин  Жаңы  маалыматтык  технологиялар 
институтунун  «Математик  жана  системалык  программист» адистигин  
аяктаган. 2009 – жылдан  баштап Н.Исанов  атындагы  КМКТАУнун «Жогорку математика» кафедрасынын окутуучусу.

Толугураак…

10

ИСАБАЕВА ТОЗАГҮЛ РАШИТОВНА

«Жогорку  математика»  кафедрасында  методист.
2011 – жылы Кыргыз  мамлекеттик курулуш, транспорт  жана
архитектура   университетинин  Жаңы  маалыматтык  технологиялар 
институтунун  «Информатика мугалими» адистигин  аяктаган. 2011-жылдан  баштап  КМКТАУнун  «Жогорку  математика»  кафедрасында  методист.

 

Толугураак…