2018-жылы  16-ноябрда (3/313 бөл.)  Н.Исанов ат. Кыргыз мамлекеттик курулуш,  транспорт  жана архитектура  университетинин Экономика жана  менеджмент  иниститутунун  «Менеджмент» кафедрасынын  студенттери арасында дебат өткөрүлдү.

«Кыргыз  Республикасынын билим берүүдө  тил саясаты, учурдагы кырдаал жана көп тилдүү   билим берүүнүн келечеги»   аталыштагы дебатка МО-1-15, МО-1-16, МО-1-17  топторунун студенттери өз  ара 6 командаларга бөлүнүшүп: «Келечек», «Мурас», «Шумкар, «Ынтымак», «Айкөл», «Күч бирдикте» катышышты.
Уюштуруучулар тарабынан атайын  комиссия   мүчөлөрү  дайындалган, алар:
1.ЭМИнин  директору  : З.К. Самайбекова
2.Кафедра  башчысы: А. Ж. Дүйшеналиева
3.«ИБЭ»  улук  окутуучусу   Н.Ч. Мейманкулова
4.«Менеджмент» кафедрасынын  э.и.к., доценттин милдеттин аткаруучу   Сасыкулов Б.Б.
5.«Менеджмент» кафедрасынын  окутуучусу   Шамырова Д.Р.
Дебаттын катышуучулары көп тилдүү билим берүү деген эмне? Бул жаӊылык канчалык мааниге ээ? Дегеле, эгемендүү республика болуп жарыяланган күндөн тартып мамлекеттик тилге болгон мамилелер? тууралуу суроолорду кызуу талкуулашты. Ар бир команда өз көз-караштарын билдирип, эки же андан ашуун тилдерди жакшы өздөштүрүп, ошол тилдерде билим алуусун уланта билген, иштей алган адамдар адис катары да, өзү жашаган өлкөнүн жараны катары да чоӊ артыкчылыктарга ээ болот деген ойлорун билдиришти.
Дебаттын соңунда уюштуруучулар тарабынан атайын дипломдор: 1-орун «Ынтымак»; 2-орун «Күч бирдикте»; 3-орун «Келечек» командаларына ыйгарылды жана ар бир  студентке жигердүү катышкандыгы үчүн сертификаттар тапшырылды.

«Менеджмент» каф. окутуучусу  Шамырова Д.Р.