Бүткүл дүйнөлүк архитектуранын күнү - октябрь айынын биринчи дүйшөмбү күнү белгиленет.

Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Архитектура жана Дизайн Институту (АДИ) Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын архитекторлорун жана дизайнерлерин даярдаган көп жылдык тажрыйбага ээ улуттук мектеп болуп саналат.

АДИ өзүнүн инновациялык мүнөзү менен бирге өндүрүш, дизайн, изилдөө жана ишкердик иш-аракеттерди айкалыштыра алган адистерди даярдап чыгарат.

Маалымат: Дүйнө жүзүндөгү архитекторлордун жана архитектуралык шедеврлерди баалоочулардын кесиптик эл аралык майрамы Эл аралык архитекторлордун бирикмеси (ЭАБ) тарабынан бекитилген. Алгач бүткүл дүйнөлүк архитектуранын күнүн 1985-ж. ЭАБ чогулушунда жыл сайын 1-июлда белгилөө сунушталган. Ал эми 1996-ж. ЭАБ Барселонада өткөрүлгөн 20-Генералдык ассамблеясында октябрь айынын биринчи дүйшөмбү күнүндө белгилөө тууралуу резолюциясын кабыл алышкан. Эл аралык архитекторлор бирикмеси Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин түзүлгөн. Анын максаты – согуштан кыйраган шаарларды, калк жайгашкан аймактарды, өндүрүштүк ишканаларды калыбына келтирүү болгон. СССР архитекторлор бирикмеси ЭАБ бирден бир негиздөөчүлөрүнүн бири жана анын ишмердүүлүгүнүн жигердүү катышуучусу болгон. Учурда ЭАБ түзүмүнө жүздөн ашуун улуттук секциялар жана миллиондон ашуун архитекторлор кирет.

Н.Исанов ат. КМКТАУнун архитектуралык багыттагы ПОК, ОЖТ жана студенттерин кесиптик майрамдары менен куттуктайбыз, Кыргыз Республикасында архитектуралык шедеврлерди жаратууда жана архитектуралык мурастарды сактоодо ийгиликтерди каалайбыз.

Ректорат, ПК.