Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун директору, республикадагы информатика жана маалыматтык технологиялар тармагы боюнча алдыңкы адис, тажрыйбалуу педагог, билгич жетекчи жана таланттуу уюштуруучу, техника илимдернинин доктору, профессор  УКУЕВ БЕЙШЕНБЕК ТАКЫРБАШОВИЧ катуу оорудан кийин жарык дүйнө менен кош айтышты. 

Маркумдун үй-бүлөсүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз.

Н.Исанов ат.КМКТАУнун ректораты, профкому, окутуучулар жамааты жана студенттери.

УКУЕВ БЕЙШЕНБЕК ТАКЫРБАШОВИЧ

УКУЕВ БЕЙШЕНБЕК ТАКЫРБАШОВИЧ