2020-ж. 3-июлда КМКТАУ жана ММКУда биргелешкен бүтүрүүчү квалификациялык иштерди (БКИ) коргоо болуп өттү,  анда  биздин 8 студенттерибиз БКИ онлайн режимде сунушташты. Алар билим берүү программасы боюнча Келишимдин негизинде  "Курулуш" багытынын "Өнөр-жай жана жарандык курулуш" профили боюнча билим алышкан.

Эл аралык деңгээлдеги БКИ «Темир-бетон конструкцииялары»,  «Имараттарды жана курулмаларды долбоорлоо», «Курулуш жана теоретикалык механика» кафедраларынын (ММКУ) жана «Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар» кафедрасынын (КМКТАУ) бүтүрүүчүлөрү: Апсаматов Эрланбек, Кудайбергенова Адинай, Өскөнбаев Абдыкерим, Равшан уулу Талгатбек, Сартова Айдай, Татанов Бектур, Токтобеков Акылбек жана Болпокеева Таттыгүл  коргошту.

Белгилей кетсек, Россия-Кыргыз техникалык университеттердин консорциумунун кызматташуусунун  алкагында Н.Исанов ат.КМКТАУ жана ММКУ ортосундагы биргелешкен билим берүү программалары тууралуу Келишимдин негизинде окутуу жана даярдап чыгаруу ишке ашырылып келет. Өнөктөш-университеттер  өз ара таанылган окуу программаларын иштеп чыгышкан, анын негизиинде  Кыргыз Республикасынын жана  Россия Федерациясынын бүтүрүүчүлөрүнө эки өлкөнүн дипломдорун ыйгарууга мүмкүндүк түзүлгөн. Натыйжада бүтүрүүчүлөр Н.Исанов ат.КМКТАУ жана ММКУнун дипломдорунун ээси боло алышат.

Коргоону эки өлкөнүн (Кыргызстан-Россия) мамлекекеттик аттестациялык комиссиялары онлайн режимде кабыл алды:
КМКТАУнун мамлекекеттик аттестациялык комиссиясы:
-Эсенов Н.С. – «Авангард-стиль» курулуш компаниясынын ӨТБ башчысы, стейкхолдер;
- Темикеев К.Т. – т.и.к., «ККИК» каф. профессору;
- Джаманкулов К.М. – т.и.к., ККИК» каф.доценти;
- Дыйканбаева Н.А. – МАК катчысы, ККИК» каф.окутуучусу.
ММКУнун мамлекекеттик аттестациялык комиссиясы:
-Михайлов А.В. комиссииянын төрагасы;
Комиссия мүчөлөрү: Павлов А.В.,
Рудомин С.Е.;
Соколова И.В.;
Щёлокова Т.Н.;
Дорожкина Е.А. – МАК катчысы.

БКИ коргоону жогорудагыдай уюштуруу жана өткөрүү  реалдуу түрдө бардык процесстерди камтыганга жана архивдик материалды топтогонго шарт түзөт. Бул болсо КМКТАУ жана ММКУ  ортосундагы бүтүрүүчүлөрдү экинчи жолу чыгарылышы. Толугураак:  https://www.ksucta.kg/ru/component/content/article/101-новости/4018-кгуста-и-мгсу-защита-вкр

P.S. Россия-Кыргыз техникалык университеттердин консорциумунун кызматташуусунун  алкагында Н.Исанов ат.КМКТАУ жыл сайын  Россиия Федерациянын бюджеттик каржылоосунун эсебинен 15-20 студенттер жана магистранттар окууларын улантышып, окутуучулар стажировкадан өтүшөт. Мындан сырткары КМКТАУ бир катар  РФ ЖОЖдору жана алдыңкы илимий-изилдөөчү институттары, окумуштуулары менен кызматташат, атап айтсак: Санкт-Петербургдагы маалыматтык технологиялар, механика жана оптика университети, Москва автоунаа-жолдор мамлекеттик технкалык университети ж.б.