2020-ж. 5-мартта «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын башчысы, ф.и.к.,доц.М.К.Карыбекованын жана А.Ж.Бариеванын жетектөөсү менен «Ак калпак күнүнө арнылган» иш-чаралар өткөрүлдү.

ДАС-1-19 т. студенттери менен «Мен калпак тартам» сынагы өткөрүлсө, ОРМ-1-19 т.студенттери ПОТ, кызматкерлер жана студенттер арасында «Калпак тууралуу эмне билесиңер?», «Кайсы күндөн баштап ак калпак күнү белгиленип келет?», «Калпакты кантип туура кийүү керек?» ж.б.у.с. экспресс-сурамжылоо (видео-тартуу) жүргүзүштү. Ал эми ЭУП-1-19 т.студенттери менен «Ак калпактуу кыргыз калкым» деген аталышта ачык сабак өткөрүлдү. Сабактын жүрүшүндө студенттер ак калпак тууралуу уламыштардан мисал келтирип, анын тарыхы, учурдагы калпактардын дизайны жана түстүк гамма тууралуу кеңири маалыматтар менен ой бөлүшүштү. Ачык сабак мекен тууралуу ырларды көркөм окуу жана бир добуштан чакырыкты айтуу менен соңуна чыкты.

Ак калпагы кыргыздын,
Жарчысы бол достуктун,
Ак калпагы кыргыздын,
Элчиси бол тынчтыктын!

«Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы