2020-ж. 18-февралында Архитектура жана дизайн институтунун студенттеринин  катышуусунда чоң жыйын болуп өттү. Жыйынга АДИнин директору, доцент Г.Б. Хамурзаева, директордун окуу иштери боюнча орун басары Жүзбаева А.Н.,  директордун тарбия иштери боюнча орун басары Нарбаева М.М., окуу топторунун кураторлору катышышты.

Аталган жыйындын күн  тартибинде: институтун студенттеринин Жобосу;  студенттер арасында Сенатты шайлоо; учурдагы Сенатарга ыраазычылык баракчаларын тапшыруу. Студенттерге мотивация берүү максатында «Архитектура» кафедрасынын окутуучусу, Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын  лауреаты Исаков Ызат Үмөталиевич өз ийгилиги тууралуу ой бөлүштү.

Нарбаева М.М.