2020-жылдын 15-февралында Н.Исанов атындагы КМКТАУга Бишкек шаарындагы №46 жалпы орто билим берүүчү мектептин окуучулары жана 100 ашык «Secom» Билим берүү жана Өнүгүү Борборунун окуучулары келишти.

КМКТАУнун кабыл алуу комиссиясынын жана кесипке багыттоо борборунун өкүлдөрү экскурсия өткөрүп, университет тууралуу презентация көрсөтүштү, президенттик стипендианттар жана активист студенттер – “кантип жакшы окуп жана студенттик күндөрдү көңүлдүү өткөрүү” жөнүндө айтып беришти. Мектеп окуучулары ЖОЖдорго кантип даярданып жана тапшырып өтүү жөнүндө суроолорду беришип, так маалыматтарды алышты.

СКАжКИБ