Н.Исанов ат.КМКТАУнун бардык кызматкерлерине 2019-ж. университеттин пропорционалдуу иштетилген убакыттык каражаттар эсебинен эмгек акы фондусунан бир айлык  өлчөмдө он үчүнчү  эмгек акы  төлөнүп берилди.

Ошону менен катар бардык кызматкерлердин жана  үй-бүлөлүү студенттердин балдарына жаңы жылдык таттуу белектер тартууланды.