КУТТУКТОО!
 “Россиялык инженердик академия” Жалпыроссиялык коомдук уюмдун Президиумунун  2019-ж., 27-ноябрдагы отурумунун чечими менен  кесиптик сынактын жыйынтыктары боюнча
Н. Исанов атындагы Кыргыз  мамлекеттик  курулуш, транспорт жана архитектура университетинин ректору, техникалык илимдеринин доктору, профессор
АБДЫКАЛЫКОВ Акымбек Абдыкалыковичти


2019-ж. жыйынтыгы боюнча  илим, техника жана курулуш материалдарынын өнөр-жай өндүрүшүн жана курулуш индустриясын уюштуруу  тармагындагы  И.А.Гришманов атындагы сыйлыгынын ыйгаралышы менен
КУТТУКТАЙБЫЗ!

Бекем ден соолук,  илимий жана эмгек ишмердүүлүгүндө чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз!

КМКТАУнун ректопаты жана жамааты