2019-жылдын 22-ноябрында Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде  көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз Эл Баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган «Жаратмандыктын мезгили» аттуу республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Аталган конференциянын ишине окумуштуулар, коомдук ишмерлер:

  1.  Түмөнбаева Жаңыл Түмөнбаевна - Кыргыз ССРинин Министрлер Советинин председателинин экс-орун басары, тышкы иштер экс-министри, мамлекеттик жана коомдук ишмер;
  2. Жуманалиев Акылбек Жуманалиевич – КРнын илимине эмгек сиңирген ишмер, тарых илимдеринин доктору, профессор, Т.Усубалиевдин мурдагы жардамчысы.
  3. Жыргалбеков Турду Жыргалбекович – тарых илимдеринин доктору, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору, «Т. Усубалиев» аттуу китептин автору.
  4. Усупова Назира Станбековна – тарых илимдеринин доктору, профессор.
  5. Өмүрова Жамыйкат Орозбековна- Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты, ошондой эле   КМКТАУнун профессордук-окутуучулук курамы, студенттер катышышты.

Конференция  төмөндөгүдөй багыттарда өткөрүлдү:
1. Турдакун Усубалиев – мамлекеттик жана саясий ишмер.
2. ϴнөр-жай жана жарандык имараттардын архитектурасы (1961-1985-жж.)
3. Кыргызстандын 1961-1985-жылдардагы социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүшү.

Конференциянын максаты: Мамлекеттик жана саясий  ишмер  Кыргыз Эл Баатыры Турдакун Усубалиевдин ишмердигин илимий жактан изилдеп-иликтөө ишине педагогикалык жана илимий коомчулуктун, жаштардын көңүлүн буруу.

Аталган конференциянын ишин КМКТАУнун ректору, т.и.д. проф. А.А.Абыдкалыков ачып берди, андан соң Т.Усубалиев тууралуу видеофильм тартууланды.

Конференциянын пленардык жыйынында баяндамалар менен «Шаар куруу» кафедрасынын башчысы, архитектуранын кандидаты  Кенешов Толобай Сейдакматович  жана «ФСГИ» кафедрасынын проф.милд.аткр. тар.ил.док. Карыева Анара Карыевна чыгып сүйлөштү. Баяндамалар жана билдирүүлөр өзүнүн мазмунунун тереңдиги, каралып жаткан көйгөйлүү маселелерди кеңири жана терең ачып бергендиги менен айырмаланды. Конференциянын тематикасына байланыштуу орчундуу маселелер да талкууланды.

Мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз Эл Баатыры Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган «Жаратмандыктын мезгили» республикалык илимий-практикалык конференциянын соңунда резолюция кабыл алынды:

1. Мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргыз Эл Баатыры Турдакун Усубалиевдин үлгүлүү өмүр таржымалын жаштарга жеткирүү, кеңири пропагандалоо боюнча иш-чаралар улана берсин.
2. Тарыхый инсандардын ишмердигин пропагандалаган илимий практикалык конференциялар мезгил - мезгили менен өткөрүлүп турсун.
3. Конференциянын катышуучуларынын атынан Нарын областынын айылдарынын бирине Т.Усубалиевдин ысымы берилүүсү расмий бийликтерге сунушталсын.
4. Коомдук турмуштун ар түрдүү чөйрөсүнө (илим, саясат, архитектура, курулуш, транспорт ж.б.) зор салым кошкон инсандарыбыздын тагдырларын, ишмердигин  изилдөө максатында гуманитардык жана техникалык багытында эмгектенген адистердин өз ара кызматташуусу активдештирилсин.

Конференция  чыгармачыл студенттердин концерттик программасы менен соңуна чыкты.

«ФСГИ» кафедрасы