Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин «Философия жана социалдык гуманитардык илимдер» кафедрасынын профессордук-окутуучулук жамааты жана «Архитектура» адистигинин студенттери 2019-жылдын 18-ноябрында  «Ата Бейит» мемориалдык комплексинде экскурсияда болушту.

Аталган комплексинин кызматкери Вера Ивановна Санзаренко студенттерге 1916-жылдагы Улуттук-боштондук көтөрүлүштүн себептери жана курмандыктары тууралуу кызыктуу тарыхый маалыматтарды айтып берди.  Андан соң  К. Тыныстанов, И. Арабаев, И. Айдарбеков, А. Сыдыков, Т.Айтматов жана башка кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик ишмерлердин тагдырлары, ишмердиктери кеңири баяндалды. Ошону менен катар 2010-жылдагы Апрель революциясынын баатырлары эскерилип, студенттерге эгемендүү Кыргыз Республикасынын соңку тарыхында эки революциянын болуп өтүшү жана алардын чыгыш себептери жөнүндө толук маалыматтар берилди.

Бул иш-чаранын максаты – университеттин студентеринде жарандык аң сезимин ойготуу, алардын элесин жана руханий баалуулуктарды сыйлоого үйрөтүү, мекендин тарыхын билүү жана патриоттуулукка үндөө.

«ФСГИ» кафедрасы