2019-ж.12-ноябрда “Кыргыз тили жана адабияты” кафедрасынын доценти, ф.и.к., К.М.Жумакадырова ПИН-1-19 тобунун студенттеринин катышуусунда “Мамлекеттүүлүктүн башында турган инсандар - Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаков” деген аталышта ачык сабак өткөрдү.

Ачык сабакка мамлекеттик тил, тарбия иштери жана эл аралык кызматташуу боюнча проректор, т.и.к., доц. Т.Т.Болотов, окумуштуу катчы, т.и.к., доц.Н.А.Раджаповалар катышышты. Сабактын максаты – тарыхый инсандардын өмүр таржымакалынан баштап мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү алардын орду жана ролу тууралуу маалымат берүү. «Өткөнго ок атсан, келечекте замбирек менен тосуп алат» - деген кепке ылайык тарыхый инсандарга өзгөчө көңүл бурулуп, студенттер туура жана так тарыхый маалыматтар менен таанышып жаткандыгы – жагымдуу көрүнүш катары бааланды.