2019-жылдын 29-октябрында  Н.Исанов атындагы КМКТАУнун түзүмүндөгү  ИКИ “Өрт коопсуздук” кафедрасынын окутуучулары жана 2-3 курстун студенттери “Мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы” деген аталышта ачык сабак өткөрүштү.

Ачык сабактын өткөрүү максаты -  студенттер арасында тарбия иштерин жүргүзүү, жаш муунга азыркы Кыргыз Республикасынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон жана башында турган көрүнүктүү мамлекеттик, саясий инсандар жөнүндө маалыматтарды жеткизүү жана мекенчилдик сезимдерин ойготуу саналат. 

Сабактын жүрүшүндө А.Орозбаков жөнүндө кыскача видео-тасма көрсөтүлдү, ошондой эле студенттерге А.Орозбековдун өмүр баяны жана анын басып өткөн кызмат-таржымалы кеңири баяндалды.

 

“Өрт коопсуздук” кафедрасы