КР Мамлекеттик тил тууралуу Мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан комплекстүү иш-чаралардын планына ылайык 2019-жылдын 17-18-сентябрында Н.Исанов ат.КМКТАУнун «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы тарабынан кафедралар арасында «Кыргыз тилинде басылып чыккан усулдук колдонмолор» көргөзмө-сынагы жана студенттик топтор ичинде «Эң мыкты дубал-гезит» сынагы өткөрүлдү.

Соңку 5 жыл аралыгында жарык көргөн «Кыргыз тилинде басылып чыккан усулдук колдонмолор» көргөзмөсүнө университеттин бардык кафедралары жигердүү катышышты. Кафедралардын кыргыз тилиндеги эмгектерин «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын доц. ф.и.к., Жумакадырова К.М., доц.м.а., ф.и.к., Сулайманкулова М.Б. жана окутуучу Сартбай кызы Гүлзат кыдырышты. Көргөзмөнүн жана «Эң мыкты дубал-гезит» сынагынын жыйынтыгы 19-сентябрда университеттин ЧЖЗда өтүүчү КР Мамлекеттик тил тууралуу Мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган «Тил тагдыры-элдин дилинде» аттуу салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө жарыяланмачы.

«Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы