Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Чоң жыйындар залында 2019-ж., 24-25- июнунда «Буюмдарды көркөм долбоорлоо» кафедрасы 2019-жылдын бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдук коллекциясынын жыйынтыктоочу көрсөтүүсү болуп өттү.

Көрсөтүүгө ардактуу коноктор чакырылган, алар белгилүү дизайнерлер, тигүү компанияларынын жетекчилери, жеңил өнөр-жай ассоциациясынын өкүлдөрү, ЖОЖдун окутуучулары, абитуриенттер жана колледждердин бүтүрүүчүлөрү. Аталган көрсөтүүнүн максаты - кафедраынын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштуруу, Кыргызстандын текстиль жана тигүү тармагы жана ЖОЖ менен кызматташууну жөнгө салуу, ошондой эле кесиптик үгүттөө иши жакшыртууну көздөйт.

«Буюмдарды көркөм долбоорлоо» кафедрасы 1995-ж. негизделген. Кафедра тарабынан 500 ашуун дипломдуу адистер чыгарылган. Бүгүнкү күндө БКД» кафедрасы «Сүрөтчү-стилист» жана «Конструктор-модельер» квалификацияларын ыйгаруу менен адистерди даярдоону жүргүзөт. Адистиктин талаптуулугуна байланыштуу ишке орношуу бүгүнкү күндө 90-95% түзөт. Жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрү тарабынан «сүрөтчү-модельер» болууну каалагандардын саны өсүүдө. «БКД» кафедрасы окутуунун сапатын жогорулатууга умтулат жана адистерди даярдоону жакшыртат. Мындай иштердин өнүгүү жыйынтыгын жыл сайын өткөрүлүүчү дипломдук иштердин көрсөтүүсүндө баамдоого болот.