КР ӨКМнин алдындагы Жарандык коргоо адистерин даярдоо жана кайра даярдоо Борборунун, Н.Исанов атындагы КМКТАУ ИКИ “Өрт коопсудук” кафедрасынын негизги иш-чаралар планынын негизинде жана “Өрт коопсуздук” кафедрасынын уюшулгандыгынын 20 жылдыгына карата, 2019-жылдын 28-майында “Өрт коопсуздук багытындагы адистерин даярдоо боюнча суроолор” темасында тегерек стол өткөрүлдү.

Тегрек столдо төмөнкү суроолор каралды:

- 760001 “Өрт коопсуздук” багытындагы Мамлекеттик билим берүү стандартын талкулоо;

- жогоруда көрсөтүлгөн стандартты талкулоодо даярдык боюнча КР ӨКМнин жана КР Өкмөтүнүн алдындагы экономикалык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын өкүлдөрүн окуу-методикалык бирикмеге кошуу;

- адистикти даярдоого колдонулуучу окуу пландарын, окуу-методикалык комплекстерин;

- адистерди даярдоо боюнча танышуу жана өндүрүш практика өтүү суроолору каралды ж.б..

Иш-чарага КР ӨКМнин түзүмдүк бөлүктөрүндө жетекчилик кызмат өтөгөн “Өрт коопсуздук” кафедрасынын бүтүүрүүчүлөрү, окуу-профессордук курамы, ардагерлер жана студенттер катышты.

Тегерек столду өткөрүү максаты - окуу программаны, базаны жакшыртуу, окуу-методикалык комплекстерин толуктоо, адистик боюнча бекитилген сабактардын тизмегин кароо, жаңы окутуудагы инновациялык билим берүү ситемаларын жана ыкмаларын киргизүү жана кафедранын ишмердүүлүгү тураалуу кеңири маалымат берүү.