2019-жылдын 16-майында Н.Исанов атындагы КМКТАУнун С.Жусуев атындагы мамлекеттик тил борборунда Кыргыз Республикасынын Баатыры, Эл акыны С.Жусуевдин туулгандыгынын 94 жылдыгына карата “Эки доордун акыны - Сооронбай Жусуев” аталыштагы ачык сабак болуп өттү. 

Ачык сабакты  “Кыргыз тили” кафедрасынын  башчысы, ф.и.к., доцент  Жумакадырова Карлыгач Мамбетжумаевна  “Костюмдарды көркөм долбоорлоо” (ХПК-2-18) багытындагы 1-курсунун студенттерин даярдаган.

Сабактын максаты - студенттердин Сооронбай Жусуев жөнүндөгү түшүнүктөрүн тереңдетүү, акындын өмүр таржымалы, эки доорду көргөн акын катары ырларынын идеялык мазмунун ачып берүү. Ага жараша ачык сабак төмөнкүдөй планда өткөрүлдү: Акынды эскерүү, акындын ырларын көркөм окуу, суроо-жооп, кызыктуу оюндар, студенттердин чыгармачылык менен даярдалган видео-тасмалары жана  обондуу ырларынын тарыхы менен жыйынтыкталды. Сабактын соңунда студенттер улуу акындын поэзия дүйнөсүнөн өзгөчө кайталангыс таасир алышкандыгын билдиришти.