2019-жылдын 15-майында Н.Исанав атындагы КМКТАУнун С.Жусуев атындагы мамлекеттик тил борборунда Кыргыз Республикасынын Баатыры,  кыргыз Эл акыны С.Жусуевдин туулган күнүнө карата 1-курстун студенттеринин жана “Кыргыз тили” кафедрасынын окутуучулары тарабынан  уюштурулган тегерек отурум  болуп өттү.


Тегерек отурумда  Сооронбай Жусуев жөнүндө кеңири  маалымат берилип,  акындын өмүрү-чыгармачылыгындагы урунттуу учурлар, акынга адабий сынчылардын берген баасы, адабияттагы орду, ыр менен жазылган “Курманжан Датка” романы тууралуу студенттер менен окутуучулардын ортосундагы баарлашуу өтүп, акын жөнүндөгү көптөгөн маалыматтар эскерилди.  Жыйынтыгында  мындан ары да залкар акыныбызды жүрөгүбүзгө сактап, унутпай эскере жүрүшүбүз керек экендиги баса белгиленди.