2019-ж. 11-12-апрелде Н.Исанов ат.КМКТАУнун ректору, т.и.д., профессор Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович  Талас Мамлекеттик Университеттин базасында өткөрүлгөн Erasmus+ программасынын «Биомедициналык инженериядагы  жождук билим берүүнү жана Кыргызстандагы саламаттыкты сактоону башкарууну жакшыртуу (KyrMedu)» Улуттук долбоорунун жыйынтыктоочу конференциясына катышты.


Аталган долбоордун консорциумуна Кыргызстандын 7 жождору кирет: И.Ахунбаев ат. Кыргыз мамлекеттик медициналык  академиясы,  К.Тыныстанов ат. Ысык-Көл мамлекеттик университети, И.Раззаков ат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Н.Исанов ат. Кыргыз мамлекеттик  курулуш, транспорт жана  архитектура университети,  С.Нааматов ат.Нарын мамлекеттик университети, Ош мамлекеттик университети, Талас мамлекеттик университети.  Долбоордун координатору Цвиккау (Германия) Батыш-Саксон колдонмо илимдер университети.
Долбоордун максаты - саламаттыкты сактоо тармагында  (саламаттыкты сактоо тармагындагы информатика /экономика жана биомедициналык инженерия)  жаңы жана инновациялык изилдөөлөрдү иштеп чыгуу менен Кыргызстандагы  жогорку окуу жайларынын ролун жогорулатуу жана бекемдөө, эмгек рыногун жана коомдук кызматтын  муктаждыктарын канааттандыруу, ошондой эле  медициналык  жабдыктарды алгылыктуу колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү,  жаңы окуу пландарын, окутуунун усулдарын жана материалдарын алмашуу жол менен  улуттук жана эл аралык кызматташууну стимулдаштыруу.
Конференциянын биринчи күнүндө долбоордун алкагында аткарылган иштердин отчету каралды. Долбоорду ишке ашыруу учурунда:
—КР медициналык мекемелерине сурамжылоолорду жүргүзүү менен КР саламаттыкты сактоо секторунун кво-макамына анализ жүргүзүлгөн;
—европалык өнөктөш-жождордон профессорлорду тартуу менен тренингдер  өткөрүлгөн.
Долбоордун алкагында КР Саламаттыкты сактоо министрлиги менен  «Саламаттыкты сактоодогу жана биомедициналык инженериядагы» багыттар боюнча секторалдык квалификациялык алкактар иштелип чыгып, макулдашылган. Долбоордун жүрүшүндө КР Саламаттыкты сактоо министрлиги, ошондой эле КР Билим берүү жана илим министрлиги менен   «Саламаттыкты сактоодогу жана биомедициналык инженериядагы» багыттары боюнча «Жекече жумушчу окуу пландары» иштелип чыккан, макулдашылган жана бекитилген.  «Саламаттыкты сактоодогу информатика» багыты боюнча бакалаврларды даярдоо боюнча билим берүү ишмердигин  алып баруу укугуна лицензияларын алынган. Информатика боюнча Дистанттык окутуу борбору түзүлгөн.