Н.Исанов атындагы КМКТАУнун аспирантурасы аркылуу 22 илимдин жана илимий адистиктердин тармактары боюнча илимий кызматкерлердин адистик номенклатурасына ылайык илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо иш жүзүнө ашырылат.

Н.Исанов атындагы КМКТАУда 2 диссертациялык кеңештер  иш алып барат:

1. Д 05.10.410 докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо төмөнкү адистиктер боюнча:


- 05.23.01 – курулуш конструкциялары, имараттар жана курулуштар(техникалык илимдер боюнча);
- 05.23.05 – курулуш материалдары жана буюмдары (техникалык илимдер боюнча);
- 05.23.07 – гидротехникалык курулуш (техникалык илимдер боюнча);
- 18.00.01 (05.23.20) – архитектуранын теориясы жана тарыхы,тарыхый-архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана  реконструкциялоо (архитектура боюнча).

 Н.Исанов атындагы КМКТАУнун жана Б.Ельцин атындагы КОСУнун Д 05.10.410 диссертациялык кеңешинин жеке түзүмү:

Фамилиясы, аты-жөнү

Иш оруну, кызматы

1

Абдыкалыков Акымбек Абдыкалыкович (төрага)

КМКТАУ, ректор

2

Муксинов Равиль Мунирович (төраганын орун басары)

КОСУ, архитектура, дизайн жана курулуш факультетинин деканы

3

Ильченко Людмила Владимировна (илимий катчы)

КМКТАУ, «Металл жана  полимердик конструкциялар»кафедрасынын башчысы

4

Абдужабаров Абдухамит Халилович

КМКТАУ,«Темир жолдор» кафедрасынын профессору

5

Алимбаев Базартай

Тараз МУ, проректор

6

Атаманова Ольга Викторовна

КОСУ, кафедранын профессорунун м.а.

7

Беспаев Алий Аббасович

КазМАКА, кафедранын профессору

8

Вагапов Равиль Исламович

КазУТУ, кафедранын профессору

9

Жекишева Сагын Жекишевна

КОСУ, кафедранын профессору

10

Иманкулов Джумамедель Джумабаевич

КМКТАУ,«Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана  реконструкциялоо» кафедрасынын башчысы

11

Исаков Ондасын Абдирашидович

КазУТУ,«Курулуш жана архитектура» институтунун директору

12

Курдюмова Валентина Мифодьевна

КМКТАУ,«Металл жана  полимердик конструкциялар»кафедрасынын профессору

13

Касымова Марьям Токтахуновна

КОСУ, кафедра башчысы

14

Кутуев Мухамедий Дадиевич

КМКТАУ,«Механика» кафедрасынын башчысы

15

Лавров Николай Петрович

КОСУ, кафедра башчысы

16

Омуралиев Дуйшенбек Джунушович

КМКТАУ, «Архитектура» кафедрасынын башчысы

17

Семенов Владимир Сергеевич

КОСУ, кафедранын профессору

18

Смирнов Юрий Николаевич

КОСУ, кафедра башчысы

19

Соловьев Владимир Иванович

Каз. Сапат Менеджмент Академиясы, президент

2. К 05.10.412 кандидаттык диссертацияларды коргоо төмөнкү адистиктер боюнча:

- 05.23.03 – жылуулук менен жабдуу, желдетүү,абаны тазалоо,газ менен жабдуу жана жарык берүү;
- 05.23.04 – суу менен жабдуу,агын түтүктөрү, суу ресурстарын коргоо курулуш системалары;
- 05.23.11 – жолдорду, метрополитендерди, аэродромдорду, көпүрөөлөрдү жана транспорттук тунелдерди долбоорлоо жана куруу;


 Н.Исанов атындагы КМКТАУнун К 05.10.412 диссертациялык кеңешинин жеке түзүмү:
 


Фамилиясы,аты-жөнү

Иш оруну, кызматы

1

Абдурасулов Илимидин Абдурасулович (төрага)

КОСУ, зав.кафедрой «Инженердик түйүндөр жана имараттардын жабдуулары»

2

Боронбаев Эркин Капарович (төраганын орун басары)

КМКТАУ, билим берүү инновациялары жана инвестицтялары боюнча проректор

3

Маданбеков Нуржан Жоломанович (илимий катчы)

КМКТАУ, илим жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюбнча проректор

4

Абдужабаров Абдухамит Халилович

КМКТАУ, «Темир жолдор» кафедрасынын профессору

5

Асанов Арстанбек Авлезович

КМКТАУ,«Көтөрмө-транспорттук жана курулуш,жол унаалары, жабдуулары» кафедрасынын башчысы

6

Исманбаев Асанбай Исманбаевич

КМКТАУ,«Физика»кафедрасынын профессору

7

Иманалиев Темир Болотбекович

КМКТАУ, «Темир жолдор» кафедрасынын доценти

8

Никольская Ольга Викторовна

КР УИА, б.и.к.

9

Костин Владимир Иванович

Новосибирск инженердик-курулуш университети, кафедранын профессору

10

Курдюмова Валентина Мифодьевна

КМКТАУ,«Металл жана  полимердик конструкциялар»кафедрасынын профессору

11

Телтаев Багдат Бурханбай-улы

«Каздорнии» АК, Президент

12

Курбанбаев Алайбек Борбоевич

КМКТАУ, зав.кафедрой «Унаа жолдору,көпүрөөлөр жана тунелдер»кафедрасынын башчысы

13

Мырзахметов Менлибай Мырзахметович

КазУТУ, кафедра  башчысы

14

Унаспеков Берикбай Акибаевич

КазУТУ, кафедранын профессору

15

Яблонская Нина Александровна

КМКТАУ,«Жылуулук менен  жабдуу жана желдетүү» кафедрасынын доценти Н.Исанов атындагы КМКТАУ илимдин  доктору(кандидаты) даражасын коргоо боюнча 2 диссертациялык кеңештердин ыйгаруучусу:

1. ЖОЖдор аралык  Д 01.10.406 диссертациялык кеңеш -  И.Раззаков  атындагы КТУ жана Н.Исанов атындагы КМКТАУ алдында илимдин доктору(кандидаты) илимий даражасы боюнча диссертацияларды коргоону толук ыйгарымдуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзөт:
- 01.02.04 –өзгөрүлмөлүү (деформациялуу) катуу телолордун механикасы (физика-математикалык жана техникалык илимдер боюнча);
- 01.02.05 – суюктуктун, газдын жана плазманын механикасы ( физика-математикалык  илимдер боюнча);
- 05.23.17 – курулуш механикасы (техникалык илимдер боюнча).

 
2. Д 05.11.043 диссертациялык кеңеш -  КР УИА  унаажүргүзүү институтунун алдында илимий докторлук (кандидаттык) диссертацияларды коргоону толук ыйггарымдуу төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзөт:

  - 05.02.18 – механизмдердин жана унаалардын теориясы (техникалык илимдер боюнча);
- 05.05.06 – тоо унаалары (техникалык илимдер боюнча);
- 05.05.03 –дөңгөлөктүү жана казтамандуу унаалар  (техникалык илимдер боюнча);
- 05.22.10 – унаа транспортун эксплуатациялоо (техникалык илимдер боюнча);