1БОЛОТОВ ТААЛАЙБЕК ТУРСУНКУЛОВИЧ

«Мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор», т.и.к., доцент

Туулган жылы: 28-август, 1972-жыл.
Билими: Жогорку.
1996-жылы Кыргыз архитектура-курулуш институтунун инженердик – курулуш факультетинин, “Курулуш материалдарын жана буюмдарын өндүрүү” адистигин ийгиликтүү аяктап, инженер – куруучу – технолог квалификациясын алган. Кандидаттык диссертациясын 2005- жылы 05.23.05 – “Курулуш материалдары жана буюмдары” адистиги боюнча жактаган.
Кафедрада инженер, окутуучу, ага окутуучу болуп иштеген, 2012-жылдан тартып “Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизациялоо” кафедранын доценти. Квалификациясын жогорулатуу боюнча: ЦПК НИСМ КР – 2005-2008-2010-2014-ж.ж., Кыргызпатент – 2010-ж., Инженер-педогогикалык ЦПК КГУСТА – 2010ж., КНАУФ – 2011-2017 – ж.ж. Курстардан өткөн. № KG 417/02 компетенттик сертификаттын ээси. Квалификациялык сертификат ОДСП.002.03.0136 2016-ж. курулуш материалдарын өндүрүү боюнча – 2019-ж. Квалификациялык сертификат инжиниринг кызматтары боюнча – 2019-ж.
Квалификациялык сертификат курулуш материалдарын жана буюмдарын сапатын текшеруу жана уюштуруу боюнча – 2019-ж.
Тилдерди билүүсү: Кыргызча, орусча – эркин сүйлөйт, француз тилин баштапкы даражада (окуйт, сөздүк менен которо алат). Компьютердик билими: Microsoft offise: Word, Exel, Power point, интернет.
Иштөө стажы: 2001-жыл апрелден  2019-ж. (октябрь)чейин лаборатория башчысы; 2019-ж. (октябрь) баштап мамлкеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректор;
Басма эмгектери: 40 дан ашык илимий иштер, алардын ичинен 1 монография, 5 патент, 36 илимий макалалар жана методикалык окуу куралдары. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алдындагы мамлекеттик илим жана интеллектуалдык менчик тарабынан 2004-жылы диплом менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинен 2005 ж. Ардак  грамотасы. Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги төш белгиси менен 2009-жылы сыйланган. КМКТАУ – 1999 – 2009-ж.ж. ардак грамотасы.