Жолболдуев Памирбек Бакыевич

 

5

 

Туулган күнү, жылы:

26-ноябрь, 1963-ж.

Билими:

жогорку, Фрунзедеги политехникалык институт (1991-ж.)

Адистиги:

курулуштун экономикасы жана  уюштурулушу

Квалификациясы:

 инженер-экономист.

Илимий даражасы:

Техникалык илимдердин кандидаты, доцент

 

Кызматы:

каржы-экономикалык жана чарбалык ишмердүүлүк боюнча проректор, т.и.к.,               
 «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын доценти.

 

Сыйлыктары:

Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги;

КР  билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин отличниги;

КР дене тарбия жана спортунун отличниги;

Афган согушунун ардагерлер соююзунун Ата мекен алдындагы сиңирген кызматы үчүн ордени жана медалы;

КР коргоо министрлигинин мааракелик медалы;


Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы,


КМКТАУнун ардак грамотасы.

 

Эмгек стажы:

Жалпы эмгек- 35,илимий-педагогикалык - 24, КМКТАУда - 23 жыл.

 

Эмгектердин саны:

илимий-усулдук иштер -34; 2 патент жана и 2
- Курулуштагы бааны  түзүү;
- Бухгалтердик эсеп жана аудит ( МСБУ, МСФО негизинде);
- МС ИСО серия 9000 негизинде сапаттын менеджменти ;
- Жергиликтүү курулуш материалдарды өндүрүү жана колдонуу багыттары боюнча монографиялар

-курулуш материалдарынын түшүндүрмө сөздүгү;

 

Илимий иштеринин багыты:

Тоо калдыктарын колдонуу менен  физика-механикалык мүнөздөмөлөрү жогорулатылган энергиялык сыйымдуулугу аз керамикалык кыштын технологияларын иштеп чыгуу

 

Чет тилдерин билүү деңгээли:

Түрк тили  –эркин, англис  тили – турмуш-тиричилик деңгээл

 

Байланышуу:

жум.тел. 56-15-05,
үй.тел. 54-29-85