Раджапова Нааркүл Абдрахмановна

 

7

Н.А.Раджапова,   т.и.к., доцент – окумуштуулар кеңешинин катчысы

Билими:

жогорку, Фрунзедеги политехникалык институт, 1973 -ж., адистиги: «Курулуш,жол машиналары жана жабдуулары»

Квалификациясы:

инженер-механик (1973 г.)

Илимий даражасы:

техникалык илимдердин кандидаты, 05.05.04 – жол жана курулуш машиналары, 1994 -ж.

Илимий наамы:

«Механизация жана курулуш» адистиги боюнча доцент (2003-ж)

Кызматы:

2005-ж.  азыркы мезгилге чейин Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин  катчысы , Транспорт жана коммуникация институтунун  (ТКИ) КТКЖУ кафедрасынын доценти.

2005-ж.  азыркы мезгилге чейин Н.Исанов атындагы КМКТАУнун Окумуштуулар кеңешинин  катчысы , Транспорт жана коммуникация институтунун  (ТКИ) КТКЖУ кафедрасынын доценти.
Сыйлыктары:       
Кыр.ССР БИМ  ардак диплому  (1973),
ФПИ-КАКИ-КМКТАУ ардак грамоталары (1975, 1990, 2001, 2002,2004-ж.),
Кыргыз Республикасынын билим берүү отличниги (2005-ж.),
КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин  профсоюздар кыймылынын отличниги  (2005 -ж.),
 КР билим берүү жана илим кызматкерлер профсоюзунун борбордук комитининин Ардак грамотасы
(2005-ж ),
КР билим берүү,илим жана жаштар саясаты министрлигинин ардак грамотасы (2006-ж.),
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик тил  боюнча Улуттук комиссиясынын ардак грамотасы (2008-ж.),
Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы  (2009-ж.)

КР аялдар Конгрессинин ардак грамотасы (2015-ж);

Бишкек ш. мэриясынын Ленин райондук администрациясынын ардак грамотасы (2015-ж.)

КР аялдар Конгрессинин  "Лидерлик үчүн" алтын медалы (2016-ж.)

Кеңештердиги иштери:

Н.Исанов атындагы Окумуштуулар кеңешинин мүчөсү
КМКТАУнун бириккен профкомунун  төрагасынын орун басары
Кыргыз Республикасынын  билим берүү жана илим министрлигине караштуу окуу-усулдук бирикменин мүчөсү, КМКТАУнун аялдар кеңешинин төрайымынын орун басары; КР аялдар конгрессиинин ЖОЖдор боюнча координатору;

Эмгек стажы:

Жалпы эмгек - 43, илимий-педагогикалык- 40, КМКТАУ - 43 жыл.

Эмгектеринин саны:

71 басылмалары, 1 ойлоп-табуу, 3 патент жана 3  окуу колдонмосу,  1 терминдик сөздүк.

Илимий ишинин багыты:

Көтөрүп жана түшүрүүчү манипуляторлордун таяныч конструкцияларын изилдөө

Чет тилдерди билүү деңгээли:

Немец тили  (пикир алышуу).

Байланышуу:

үй.тел. 996(312)34-92-97
жум.тел. 996(312)54-57-85.