Урматтуу кесиптештер жана студенттер!

Кыргыз Республикасында Мамлекеттик тил Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгы менен куттуктайбыз!
Кыргыз тили – байыртадан келген тил,
Кыргыз тили – бактыбызга берген тил,
Кыргыз тили – балдай таттуу ширелген,
Кыргыз тили – бабаларым сүйгөн тил (автор - Арзыматова Э.)
Н.Исанов ат.КМКТАУ 2020-ж. 22-сентябрында саат 14.00дө Н.Исанов ат.КМКТАУнун «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы тарабынан Кыргыз Республикасында Мамлекеттик тил Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын урматына «Менин тилим-менин дилим» деген аталышта онлайн иш-чара өткөрүлөт.
Программада:
- Ректор, т.и.д., проф.А.А.Абдыкалыковдун куттуктоо сөзү;
- «Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасынын башчысы, ф.и.к., доц. Карыбекова Майрам Карыбековнанын куттуктоо сөзү;
- «Келгиле, тилибизди даңктайлы» көркөм окуу сынагынын жеңүүчүлөрүнүн видеолору жана слайддары;
- «Менин тилим-менин дилим» деген аталыштагы дил баян жазуу сынагынын жеңүүчүлөрүн жарыялоо;
-«Сабаттуулук – кыргыз тилин өнүктүрүүнүн башаты» - тандалып алынган презентациялар.
- «Автордук ырлар сынагы (1-курстун студенттери арасында);
- Окутуучулар арасында тематикалык видео-сабак;
«Кыргыз тили жана адабияты» кафедрасы