2020-ж.13-февралда ЧЖЗда саат 15.00дө Улуу Ата Мекендик согуштагы «Жеңиштин 75 жылдыгына» арналган КМКТАУнун студенттери арасында «Аскер ыры-2020» фестиваль-сынагы өткөрүлөт.


Фестиваль-сынактын максаты – патриоттук сезимге тарбиялоо, өз эли- жерин сүйүүгө, урматтоого, улууну сыйлоо, кичүүнү ызаттоого; улуттук маданий мурастарын, ата-бабабыздан калган асыл нарк-нускаларды, салттуу билимдерин жана майрамдарды сактоо, өнүктүрүү; Улуу Ата Мекендик согуштагы «Жеңиштин 75 жылдыгына» карата салтанатуу иш-чарага жана «Студенттик Бишкек жазы-2020» фестиваль-сынагына даярдык көрүү.

Сынакты өткөрүү шарттары: ар бир институттан 2 ден кем эмес (кыргыз, орус тилдеринде) Мекенди коргоо, согуш, тынчтык, аскер темасына арналган ырлардан ( соло, дуэт, трио, квартет ж.б) аткарып берүү зарыл.

Жаштар борбору