2019-жылдын 15-майында Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети жана Кыргыз Республикасынын Чүй облусунуна караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы тарабынан биргеликте өткөрүлө турган «Билим берүү жана иш орундарын сунуштоо» жарманкесин е чакырат.


Жарманке 2 форматта өтөт: «Билим берүү» жарманкеси, «Иш орундарын сунуштоо» жарманкеси.

- «Билим берүү» жарманкесинде Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын орто мектептеринин окуучуларына багытталып, 11-чи жана 9-чу класстардын окуучулары КМКТАУнун окуу программалары, кесиптик багыттар жөнүндө толук маалымат алышат.

- «Иш орундарын сунуштоо » жарманкеси КМКТАУнун бүтүрүүчүлөрүнө багытталып, жарманкенин катышуучулары Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун жумуш берүүчүлөр тарабынан коюлган ишке орношуу талаптары жана кызмат берүүчүлөрдүн сунуштары менен тааныша алышат. Бүтүрүүчүлөр жана жумуш издегендер үчүн иш менен камсыз болуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Жарманкенин алакагында «Ишке орношуудагы талаптар жана резюмени туура түзүү» тренинги өткөрүлөт.

Максаттуу кесип тандоо жана жаштарды ишке орноштуруу үчүн зарылдыгын эске алып, «Билим берүү жана иш орундарын сунуштоо» жарманкесине жигердүү катышууга чакырабыз.

Өткөрүү убактысы: 15 май 2019-ж., 9.30 каттоо; 1000-1400 чейин мерчемделген.

Өткөрүү орду: 1 –окуу имаратынын фойеси, ЧЖЗ, Галерея.

Байланышуу : +996 (705) 35 81 50 (МжКӨБдүн жетекчиси Бегалиева Гүлзат )

E–mail : cmcd-ksucta@mail.ru

Н.Исанов атындагы КМКТАУ инженер-куруучуларды, архитекторлорду, транспортчуларды, экономисттерди жана IT-адистерди даярдоонун флагманы.

Университеттин негизги максаты - өлкөнүн бардык тармактарына кесипкөй, компетенттүү адистерди даярдоо.

Коюлган максатты ишке ашыруу үчүн Н.ИСАНОВ атындагы КМКТАУ
2019-2020-окуу жылына АБИТУРИЕНТТЕРДИ кабыл алууну жарыялайт

КУРУЛУШ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ * (тел. 54-57-83)
1. Курулуш:** Профилдер: ПГС; ГСХ; ПСК; СГУ; АД; СЖД; ГТС; ПЗ; ЭУН, ТВ, ГТС, ВВ (негизги тест, физика же математика).
2. Геодезия жана аралыктан байкаштыруу** (Негизги тест, физика же математика).
3. Транспорттордун процесстеринин технологиялары:** Профиль:ОПУЖ (Негизги тест, физика же математика).
4. Темир жолдордун кыймыл курамы: Профиль: - Вагондор. (Негизги тест, физика же математика).
5. Темир жолдор, көпүрөлөр жана транспорттук тоннелдер курулушу (Негизги тест, физика же математика).
6. Техникалык системалардагы башкаруу (Негизги тест, физика же математика).
7. Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну пайдалануу: (Негизги тест, физика же математика).
8. Электроэнергетика жана электротехника: Профиль: АИЭ (Негизги тест, физика же математика).

ЭКОНОМИКА жана МЕНЕДЖМЕНТ ИНСТИТУТУ (тел. 54 88 78)
1. Экономика: Профилдер: ЭУП; ФК; БУА; МЭ (Негизги тест, математика).
2. Менеджмент (Негизги тест, математика).
3. Бизнести башкаруу
4. Бизнес-информатика (Негизги тест, математика).
5. Логистика: Профиль: - Логистика жана жеткирүүнүн үзгүлтүксүздүгүн башкаруу; - Курулуштагы логистика. (Негизги тест, физика же математика).
6. Сапатты башкаруу (Негизги тест, физика же математика).
7. Курулуш : Курулуштагы логистика (Негизги тест, физика же математика).

АРХИТЕКТУРА жана ДИЗАЙН ИНСТИТУТУ *(тел. 54-85-24)
1. Архитектура** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
2. Архитектуралык чөйрөнүн дизайны** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
3. Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
4. Шаар курулушу ** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
5. Женил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы** (Негизги тест, физика же химия).
6. Костюм жана текстиль искусствосу** (Негизги тест, чыгармачылык сынактары).
7. Көркөм өнөр искусствосу (ОРТ жыйынтыгынын кереги жок КМКТАУнун сынагы аркылуу кабыл алынат).

ТРАНСПОРТ жана ЭКОЛОГИЯ ИНСТИТУТУ * (тел. 54-28-73)
1. Транспорттордун процесстеринин технологиялары:**Профилдер: ОПУТ; ОБД; ТДТ; ТЛ (Негизги тест, физика же математика).
2. Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди пайдалануу: **
Профилдер: АиАХ; АС (Негизги тест, физика же математика).
3. Жер үстүндөгү транспорттук- технологиялык машиналар жана комплекстер : Профиль: СДМ (Негизги тест, физика же математика).
4. Рекреация жана спорттук-саламаттык чыңдоочу туризм. (Негизги тест, дене тарбия сынагы).
5. Техносфералык коопсуздук:** Профилдер: ООС; ЗЧС (Негизги тест, физика же математика).
6. Жаштар менен иштөөнү уюштуруу. (Негизги тест, тарых).

ЖАҢЫ МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНСТИТУТУ *(тел. 54-57-97)
1. Маалыматтык системалар жана технологиялар (Негизги тест, физика же математика).
2. Колдонмо информатика: (Негизги тест, физика же математика).
3. Компьютердик лингвистика: (Негизги тест, англис тили).
4. Маалыматтык коопсуздук** (Негизги тест, физика же математика).
5. Колдонмо математика жана информатика** (Негизги тест, физика же математика).
6. Программалык инженерия (Негизги тест, физика же математика).

КЫРГЫЗ-ГЕРМАН КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА ФАКУЛЬТЕТИ *(тел. 54-92-28)
1. Информатика(Германия долбоору боюнча) (Негизги тест, DAAD сынагы).


ИННОВАЦИЯЛЫК КЕСИПТЕР ИНСТИТУТУ * (тел. 59-53-90)
1. Курулуш** (Негизги тест, физика же математика).
2. Менеджмент(Негизги тест, математика).
3. Информатика жана эсептөө техникасы (Негизги тест, физика же математика).
4. Жердин түзүлүшү жана кадастры (Негизги тест, физика же математика).
5. Дизайн (ОРТ жыйынтыгынын кереги жок КМКТАУнун сынагы аркылуу кабыл алынат).
6. Радиотехника (Негизги тест, физика же математика).
7. Транспорттук радиожабдууну техникалык пайдалануу (Негизги тест, физика же математика).
8. Өрт коопсуздугу. (Негизги тест, физика же математика).
9. Экономика(Негизги тест, математика).
10. Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары.