КУЛАКТАНДЫРУУ!

19.12.2018-ж. КМКТАУнун отчеттук-шайлоо профсоюздук конференциясы өтөт.

2019-2021-ж.ж. Жамааттык келишимди, Макулдашууну бекитүү (башталышы: 1000, ЖЧЗ)

КҮН ТАРТИБИ:

  1. Өткөн мөөнөттөгү аткарылган иштер тууралуу профкомдун отчету (баяндамачы Дильдаев М.С.)
  2. Ревизиялык комиссиянын отчету (баянд.Сарымсакова А.Ж.)
  3. КМКТАУнун профкомунун мүчөлөрүнүн түзүмүн бекитүү
  4. Ревизиялык комиссиянын мүчөлөрүнүн түзүмүн бекитүү
  5. КМКТАУнун профкомунун төрагасын шайлоо
  6. КМКТАУнун профкомунун Президиумунун түзүмүн түзүү
  7. 2019-2021-ж.ж. Жамааттык келишимди, Макулдашууну бекитүү