Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) “Мыкты инновациялык долбоор - 2017” конкурсун жарыялайт.

Конкурстун  максаттары:

  • келечектүү инновациялык долбоорлорду жана иштелмелерди аныктоо;
  • республикада инновациялык ишмердүүлүктү активизациялоо;
  • инновациялык долбоорлорду ички жана тышкы рынокко чыгарууга көмөктөшүү. 

Конкурс төмөнкү багыттар боюнча өткөрүлөт:

  • Өнөр-жай;
  • Айыл-чарба;
  • Медицина;
  • Курулуш;
  • Маалыматтык технологиялар ж.б.

Конкурска  идеянын ээси же иштеп чыгуучулары болгон, алардын коммерциялык ишке ашуусуна кызыкдар жана  колдонуудагы коргоо документи (патент, күбөлүк) бар жеке жана юридикалык жактар катыша алат.
Ар бир конкурстук долбоорго  бекитилген үлгүдөгү өтүнмө тиркелиши  керек. Өтүнмөлөр  электрондук жана  кагаз түрүндө төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Москва көч., 62.,
e-mail: konkurs@patent.kg  .
Кененирээк маалыматты www.patent.kg сайтынан же (0312) 68-16-01 телефонунан алууга болот.
Өтүнмөлөрдү берүү мөөнөтү: 2017-жылдын  15-майына чейин.
Конкурстун жеңүүчүлөрүнө инновациялык долбоорду ишке ашырууга гранттар сунушталат. Жеңүүчүлөрдүн саны жана гранттын суммасы долбоорлордун керектөөсүн жана конкурстун  жыйынтыктарын эске алуу  менен аныкталат. 
“Мыкты инновациялык долбоорду” тандоо боюнча конкурсту өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо
Тиркемеси