Президенттик стипендия 2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 27-июнундагы № 124 “Кыргыз Республикасынын жогорку [...]

«Билим берүү жана иш орундарын сунуштоо» жарманкеси

2019-жылдын 15-майында Н. Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура уни[...]

Сабаттуу болуу – заманбап жашоонун талабы!

Урматтуу кесиптештер жана студенттер! Сиздерди 2019-ж. 15-майында саат 11.00дө «Сабаттуу бол» өнөкт[...]

КУЛАКТАНДЫРУУ!

КУЛАКТАНДЫРУУ! 19.12.2018-ж. КМКТАУнун отчеттук-шайлоо профсоюздук конференциясы өтөт. 2019-2021-ж[...]

“Интеллектуалдык менчик” эссе-сынагы

 “Интеллектуалдык менчик” республикалык эссе-сынагы Жалпы жоболор 1.1. Бул “Интеллектуалдык менчик[...]
Натыйжалары 6 - 10 ичинен 13