КУЛАКТАНДЫРУУ!

КУЛАКТАНДЫРУУ! 19.12.2018-ж. КМКТАУнун отчеттук-шайлоо профсоюздук конференциясы өтөт. 2019-2021-ж[...]

“Интеллектуалдык менчик” эссе-сынагы

 “Интеллектуалдык менчик” республикалык эссе-сынагы Жалпы жоболор 1.1. Бул “Интеллектуалдык менчик[...]

“Чыгармачылык: салт жана учур” эссе-сынагы

“Чыгармачылык: салт жана учур” эссе-сынагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык[...]

Аспиранттарга кулактандыруу

Кандидаттык экзамендерди тапшыруу күндөрү (Кандидатские экзамены состоятся в следующие дни): Тарых[...]

“Мыкты инновациялык долбоор - 2017”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызмат[...]
Натыйжалары 11 - 15 ичинен 15