Маркетинг жана карьера борбору
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун маркетинг жана карьера борбору 2006-жылдын январь айында уюшулуп «Маркетинг жана маалыматтык» бөлүмүнүн базасында 2009-жылдын февраль айында негизделген.
Н.Исанов атындагы КМКТАУнун маркетинг жана карьера борбору негизги маселеси катары бүтүрүүчүлөрдү кызмат орун менен камсыздоо максатында институттардын Карьера борборунун жана кафедранын ишмердүүлүгүн координациялоо, ошондой эле кызыккан мекемелер үчүн адистерди максаттуу даярдоо боюнча келишимдерди түзүү болуп эсептелет. Борбордун алдына койгон максатын аткаруу үчүн бүгүнкү күндө 150дөн ашык жергиликтүү жана чет элдик ишкерлер Ассоциациясына кирген фирма,мекемелер менен келишим түзүлгөн.
1

Түзүлгөн келишимге ылайык КМКТАУнун студенттери практиканын бардык түрлөрүн мекемелерде өткөрүшөт жана алардын көпчүлүгү ошол мекемелерге кызматка орношушат. Борбордун кызматкерлери окуу жылдын ичинде студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен бирге жумуш орун менен камсыздоочуларды чакырып тренинг, семинар жана вакансия жарманкесин өткөрүп турушат. Борбордо 3-5-курстун, бүтүрүүчүлөрдүн жана жумуш орун менен камсыздоочулар менен түзүлгөн келишимдер боюнча маалыматтык базасы катталып, жый сайын кеңейүүдө.
2011-жылы КМКТАУнун Карьераны өнүктүрүү жана маркетинг борбору Кыргыз Республикасынын мекемелер Ассоциациясы тарабынан уюшулган КРнын университеттеринин Карьера Борборлорунун сынагында «эң мыкты» деп табылып, ноутбук менен сыйланган.
Университеттин турмушун, аны башкаруунун ачык-айкындыгын, PR-компаниясынын жарнактык акция өткөрүү маселелерин чагылдыруу максатында Борбордун кызматкерлеринин күчү менен «УСТА-медиа» коомдук-маалыматтык гезити айына эки жолу 1000 нускада чыгып турат. Гезит КРнын Адилет министирлигинде катталып, 2006-жылдын 10-январынан бери жарык көрүп келет. Гезиттин электрондук версиясына университеттин сайтынын дареги аркылуу чыгууга болот (http: ksucta.kg/ustamedia). Гезитке бүт өлкө боюнча жазылуу жүргүзүлөт жана «Кыргыз почтасы» Мамлекеттик мекемеси аркылуу таратылат. Маркетинг жана карьера борборунун web-порталы иштеп чыгуу иштери жүрүп жатат, жакын арада студенттер өнөктөш-мекеменин вакансиясы жөнүндө, ал эми жумуш менен камсыздоочулар – университеттин бүтүрүүчүлөрүнүн резюмесин менен тааныша алышат.

1

1