Чет элдик байланыштар борбору
Чет элдик байланыштар борбору (ЧББ) Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин чет өлкөлүк университеттер жана мекемелер менен байланыштарын бекемдөө, эл аралык билим берүү мейкиндигинде университеттин жайылтылышын жакшыртуу, профессор-окутуучулар жана студенттеринин мобилдүүлүгүн жогорулатуу үчүн түзүлгөн курамдык бөлүмү.
Борбордун негизги маселелери:

  • Университеттин алыскы жана жакынкы жогорку окуу жайлар жана мекемелер менен байланыштарын түзүү, кеңейтүү жана бекемдөө, университеттин эл аралык кызматташуусунун бардык багыттары боюнча келишимдерин жана макулдашууларын иштеп чыгуу;
  • Университеттин эл аралык билим берүү жана долбоорлук, гранттык жана сынактык изилдөө боюнча иштерди аткаруу жана жетектөө, керектүү маалыматтарды Интернет булактарынан,эл аралык элчиликтерден жана өкүлчүлүктөрдөн алууну ишке ашыруу;
  • Кыргызстандагы  чет өлкөлүк элчиликтер, ар  түрдүү фонддор жана уюмдар менен болгон байланыштарды түзүү жана үзгүлтүксүз байланыштарды колдоо;
  • Чет элдик жарандардын университетке бардык адистиктер боюнча окууга кабыл алууну  келишимде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык  ишке ашыруу, ошондой эле ЧББга чет өлкөлүк жарандарды (угуучуларды) орус тилин үйрөнүү боюнча  даярдоо бөлүмүнө кабыл алууну жүргүзүү;
  • Университеттин курамдык бөлүмдөрү менен биргеликте чет элдик жарандарды  окутуу процессин уюштуруу;
  • Университетте окуган чет элдик студенттердин, угуучулардын жана иштегендердин  кирүү жана чыгуу документтерин жөндөп берүү;

Учурда Кыргызстандагы чет өлкөлүк элчиликтер жана ар түрдүү эл аралык фонддор жана уюмдар менен тыгыз кызматташууга,  ошондой эле башка  жаңы чет өлкөлөр менен  байланыштарды түзүүгө, университеттин эл аралык билим берүү мейкиндигинде жайылтылышына, окутуучулар жана студенттердин мобилдүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл  бурулууда.