Н.Исанов атындагы КМКТАУда төмөндөгүдөй эл аралык  билим берүү борборлору иш алып барат:

 

Кыргыз-Индия компьютердик инженердик борбору;

Австрия-Борбордуказия геомаалыматтык илимдер борбору;


Инженердик педагогика борбору;


Геомаалыматтык системалардын кыргыз борбору;


Өнөр-жай экология борбору.


КНАУФконсультация-борбору

КЫРГЫЗ-ОРУС БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА МАДАНИЯТ БОРБОРУ