Борбордо техникалык, курулуш, экономикалык жана гуманитардык илимдер боюнча окуу,окуу-усулдук жана илимий басылмалар кеңири орун алган.Университеттин китепканасында 300 миңге жакын китеп жана журналдардын бай фондусу бар. 

Университте ЖОЖ мүнөздүү өздүк  маалымат чөйрө кызмат кылып, жаңы маалымат технологиялар  илимий-агартуу программалардын жайылтылышынын жана жакшыртылышынын куралы катары колдонулат. «Дүйнө менен өзүм жалгыз» электрондук мультимедиалык китепкана жана Интернетте күнү-түнү менен байнанышта болгон компьютердик окуу залы ачылган.